Systémy vzdálené správy

FAQs - Systémy vzdálené správy

Dva z dnes nejrozšířenějších MDM systémů používaných v podnikových aplikacích pro centrální správu mobilních čteček mají leccos společného. Kdy tedy zvolit Soti MobiControl a kdy Wavelink Avalanche? MobiControl se vyvíjí podstatně rychlejším tempem, má podporu více platforem OS a jednodušší implementaci správy mobilních zařízení s Androidem, iOS či Windows Phone. Za zmínku stojí také jednodušší implementace nástrojů jako je vzdálená plocha (Remote Control) či vzdálené zamykání mobilních zařízení - instalují se automaticky přímo se systémem a nikoliv za dodatečný poplatek jako u Avalanche.

Wavelink Avalanche lze doporučit zejména v situacích, kdy zákazník používá jako koncovou aplikaci některý z klientských programů od Wavelinku - tedy terminálovou emulaci, Velocity (Zebra All Touch TE pro Android), VelocityCE, Wavelink Industrial Browser nebo Wavelink Studio. Právě provázanost s produkty Wavelinku hovoří pro implementaci Avalanche, a to z hlediska jednodušší implementace a pak i následného provozu takového ekosystému.

Používá-li vaše společnost několik desítek mobilních terminálů, je implementace systému vzdálené správy téměř nezbytností. Nemusí se bezpodmínečně jednat o systém průběžné správy, ale bývá účelné mít možnost jednoduše a rychle připravit mobilní terminály k činnosti, překonfigurovat pro použití na odlišných lokalitách apod. Systém vzdálené správy se však s výhodou uplatní i u menších instalací.

Obzvláště v případě, kdy se na mobilních terminálech používá software typu "silný klient", který vyžaduje více či méně častou aktualizaci, je vhodné použití systému vzdálené správy zvážit. Systém vám umožní nahrávat software na zařízení vzdáleně bez nutnosti je shromažďovat na jednom místě, což může být leckdy problém, obzvláště u mobilních terminálů používaných v terénu. To může velmi usnadnit a zefektivnit prácit nejenom IT pracovníků.

Systémy vzdálené správy dokáží sledovat také využití zdrojů mobilních zařízení, jako počty přečtení čárových kódů, stav paměti, Wi-Fi adaptéru apod.