Wavelink Telnet

Wavelink Telnet Client je klientský software pro mobilní zařízení a Windows PC pro terminálové emulace VT, HP, 5250 a 3270. Součástí systému terminálové emulace je komplexní podpora pro konfiguraci zařízení a údržbu připojení k hostitelským systémům. Terminálové emulace od Wavelinku zaujímají na průmyslových mobilních zařízeních vedoucí postavení - na světě se používají na více než 4 miliónech mobilních zařízeních. Unikátní vlastností systémů Wavelink Telnet je integrovaná podpora vstupu dat ze snímače čárových kódů, čtečky RFID, čtečky magnetických karet, dotykového displeje nebo hlasu.

Schéma fungování terminálové emulace Wavelink TE

Terminálové emulace od Wavelinku (Wavelink TE) podporují zařízení od všech důležitých výrobců hardware pro mobilní zpracování dat včetně produktů Zebra (Symbol, Motorola), Datalogic, Intermec, Psion Teklogix, LXE, Honeywell (HHP, Intermec), Denso a dalších. Kromě tradičních operačních systémů, tj. Windows CE, Windows Mobile, desktop Windows, Palm a DOS programy Wavelink TE podporují i Android OS a iOS.

Vlastnosti klientů Wavelink Telnet

Bezpečnost

Programy Wavelink TE představují průmyslový standard pro mobilní zařízení. Obsluha mobilních zařízení může bez obav provádět restarty, měnit baterie atd. Přístup do nastavení protředí Telneta či operačního systému je možný pouze se znalostí hesla. Podporována jsou v zásadě jakákoliv bezdrátová prostředí včetně bežných Wi-Fi sítí a WWAN. Přenosy dat jsou bezpečné: kromě běžného telnetového připojení jsou podporovány i standardy SSH a SSL.

Podpora hlasu

Terminálové emulace lze snadno rozšířit o podporu hlasových technologií v systému Wavelink Speakeasy. Hlasové řešení nevyžaduje žádné modifikace hostitelské serverové aplikace stejně tak jako žádný specializovaný server pro podporu hlasu. Zpracování hlasu probíhá plně na mobilním klientovi. Systém Wavelink Speakeasy představuje zajímavé a levné řešení systémů řízených hlasem pro existující aplikace.

Wavelink Telnet lze používat i na starých terminálech s operačním systémem DOS

Snadná správa

Wavelink Telnet nabízí nástroje pro zjednodušení IT podpory mobilních zařízení. Konfigurace zařízení je možná buď lokálně přes MS ActiveSync z konfigurační utility nainstalované na PC anebo vzdáleně prostřednictvím MDM systémů. Po uvedení zařízení do provozu nemají IT pracovníci prakticky žádné starosti s podporou, reinstalací či rekonfigurací zařízení. Administrátoři mají k dispozici session logy, historii čtení čárových kódů, stavu baterie aj., s jejichž využitím lze snadněji diagnostikovat případné problémy.

Uchování připojení = Session Persistence

S využitím volitelného systému Wavelink ConnectPro (licence zdarma) lze uchovávat otevřené telnet session i při výpadku RF signálu, při restartech mobilních zařízení, výměně baterií apod. Konektivitu k hostitelskému serveru zajišťuje Wavelink ConnectPro, který po opětovném připojení mobilního zařízení vrací terminálovou emulaci do stejného stavu jako před výpadkem.

Podpora WWAN

V nastavení hostitelských profilů lze zadat požadavek na incializaci WWAN připojení na začátku telnetové session a zajistit tak konektivitu přes mobilní síť v případě, že lokální Wi-Fi síť není dostupná. Administrátor může rovněž zadat, jestli se má po odpojení všech telnetových sessions WWAN připojení automaticky ukončit.

Skriptování

Skripty vykonávané Telnet klientem lokálně na mobilním zařízení dokáží zjednodušit aplikace a snížit počty chyb díky automatizování určitých uživatelských postupů. Skripty lze vytvářet v intuitivním Script Editoru na PC. Pro odhalení případných chyb ve skriptech je k dispozici debugger pro Script Editor.

Změna formátování obrazovek = Screen Reformatter

Pomocí terminálové emulace lze zachytit obrazovky na klientovi a pomocí WYSIWYG editoru provést změnu jejich formátování tak, aby co nejlépe splnily uživatelskou přívětivost aplikace. Lze tak například změnit velikost a barvu písma, změnit pozici textů na obrazovce, provést překlad aplikace do jiného jazyka apod. Změna formátování obrazovek přispívá k lepší přehlednosti a většímu komfortu uživatele při ovládání aplikace. Formátování obrazovek lze do mobilních zařízení zavést vzdálené pomocí systému Wavelink Avalanche nebo přes lokální připojení (USB, RS-232).

Wavelink Telnet Client v aplikaci ve skladuSnadné ovládání

Pro zjednodušení ovládání aplikace je možné vytvořit na obrazovce dotyková tlačítka nebo intuitivní ovládání nabídek pomocí horkých kláves, změnit mapování fyzické klávesnice nebo vytvořit klávesová makra. Formát dat ze snímače čárového kódu může být modifikován ještě před předáním do hostitelského systému (tzv. Scan Handler). Administrátor může rovněž vytvořit virtuální klávesnice na dotykovém displeji, na něž umístí často používané klávesy či povely, jejichž vyvolání na fyzické klávesnici by bylo obtížné.

Licencování Wavelink TE

Pokud není zařízení tzv. předlicencované, tzn. nemá licenci TE jako součást základního SW vybavení, vyžaduje zakoupení licence TE. Licence je vázaná na MAC adresu zařízení. Pokud se však zařízení přestane používat, lze licenci bez problémů přenést na zařízení jiné. Základní licence je vázána na konkrétní hlavní verzi TE (např. 7.2) a bez zakoupení servisní licence ji nelze použít pro jinou verzi TE (např. 7.3).

Bezdrátový update klientů a nastavení

Pro významné snížení nákladů při změně emulačních parametrů nebo update telnetových klientů je k dispozici centrální management prostřednictvím systému Wavelink Avalanche (pro správu předlicencovaných telnetových klientů je zdarma). Administrátor má rovněž přehled o stavu jednotlivých mobilních zařízení.