SOTI MobiControl

soti mobicontrol logo 2

Soti MobiControl je Enterprise Mobility Management (EMM) systém pro vzdálený management mobilních zařízení s různými operačními systémy.

MobiControl pomáhá administrátorům s prvotním nasazením desítek až desítek tisíc mobilních zařízení stejně tak jako s jejich každodenním provozem, zabezpečením a vzdálenou pomocí uživatelům.

Popis funkcí

 • Správa mobilních zařízení s operačními systémy Android, Windows CE/Windows Mobile, Windows desktop, Apple iOS i Linux
 • Podpora různých výrobců zařízení, a to jak těch průmyslových (Zebra, Honeywell), tak i běžných telefonů (Sony, Samsung, Motorola atd.)
 • Nástroje pro vzdálenou podporu uživatelů mobilních zařízení včetně plného Remote Control s možností zachycení videa a snímků obrazovky, přístupu k souborům, spuštěným aplikacím aj.
 • Zabezpečení zařízení proti neautorizovanému přístupu, kioskový režim (Single App Mode), uzamčení obrazovky s definicí jejího vzhledu pomocí HTML šablony (Soti Lockdown), možnost uzamčení zařízení při pohybu (např. řidič jedoucího vozidla má tak k dispozici pouze aplikaci pro GPS navigaci)
 • Automatická konfigurace síťového připojení – Wi-Fi, 4G/5G a VPN
 • Ochrana před krádeží: Možnost vynucení použití hesla a šifrování zařízení, lze zakázat přístup k obnově továrního nastavení aj.
 • Správa certifikátů včetně jejich automatické obnovy bez zásahu uživatele
 • Lokalizace zařízení na mapě a možnost definovat politiky pro případ přemístění zařízení mimo zadanou polygonální oblast, např. budovu, ulici, město či region
 • Vzdálená instalace a update aplikací a souborů pomocí verzovaných Soti balíčků vytvářených pomocí aplikace MobiControl Package Studio
 • Možnost vzdáleného update operačního systému mobilních zařízení (např. Zebra LifeGuard)
 • Možnost synchronizace souborů mezi mobilními zařízeními a podnikovou sítí
 • Definice konfigurací zařízení na základě profilů, které lze – podobně jako Soti balíčky – automaticky instalovat/odinstalovat při splnění/nesplnění určitých kritérií nebo pro definované skupiny zařízení či uživatelů
 • Snadná registrace (enrollment) zařízení do systému, včetně možnosti využití QR kódů nebo nástrojů Zebra StageNow a Honeywell Enterprise Provisioner.
 • MobiControl je EMM řešení doporučené pro Android Enterprise (AE Recommended). Lze jej integrovat se správou zařízení v Google Workspace (dříve G Suite) nebo se spravovaným obchodem Google Play (Managed Google Play). Zařízení AE lze spravovat jako plně dedikovaná pracovní (Work Managed Device) nebo na nich vytvořit a spravovat pouze pracovní profil (Work Profile) – odděleně od soukromých aplikací a osobních dat uživatelů.
 • Pro zařízení s Androidem, která nevyužívají Android Enterprise, je k dispozici podpora označovaná jako Android Classic. Jedná se o speciální verze Soti agentů vyvinuté pro konkrétní výrobce zařízení. Podporováno je více než 170 výrobců mobilních zařízení.
 • Zabezpečený přístup z mobilních zařízení k síťovým dokumentům a souborům prostřednictvím aplikace Soti Hub s návazností na WebDAV, SharePoint, Box, OneDrive aj.
 • Zabezpečený internetový prohlížeč Soti Surf konfigurovatelný pomocí profilů z prostředí MobiControlu
 • Přehledné uživatelské rozhraní přístupné přes webový prohlížeč s možností definice statických a dynamických skupin zařízení a možností přesouvat zařízení mezi skupinami metodou drag-and-drop
 • Javascript + vlastní skriptovací jazyk pro snadnější integraci a zautomatizování vybraných činností

soti mobicontrol v14 webconsole 01

soti mobicontrol v14 remotecontrol 01

Komponenty systému

Soti MobiControl se sestává z těchto 4 základních komponent:

 • Management služba: základní služba Soti s webovou konzolí, typicky se umisťuje do vnitřní sítě
 • Deployment Server: s touto službou komunikují agenti na mobilních zařízeních; typicky se umísťuje do DMZ, ale může běžet na stejném stroji jako Management služba
 • Databáze SQL
 • Soti agent (na mobilním zařízení): pokud na zařízení není předinstalován od výrobce, je potřeba ho v rámci úvodní přípravy zařízení nejprve nainstalovat. V některých situacích (např. Work Profile u Androidu nebo u Windows Modern) instalace agenta není potřeba - spoléhá se na standardní podporu ze strany OS.

Systém může být instalován na serveru/serverech zákazníka - tj. „on-premise“ nebo lze využít cloudovou instalaci na serverech Soti.

Systémové požadavky

Systémové požadavky na „on-premise“ instalace se liší zejména podle počtu spravovaných zařízení. Jako příklad můžeme uvést server pro Soti MC verze 2024 pro správu max. 500 mobilních zařízení s instalací všech komponent na jednom stroji:

 • Windows Server 2019 nebo Windows Server 2022
 • Dvoujádrový 2 GHz nebo rychlejší procesor
 • 4 GB RAM
 • 2 GB prostoru na pevném disku
 • Microsoft SQL (2017 CU8+, 2019 CU12+, včetně verzí Express)
 • .NET Runtime 6.0, ASP.NET Core Runtime 6.0, .NET Framework 4.8 Runtime x64, Oracle JDK nebo OpenJDK 17

Licenční modely

Ve všech případech platí, že jedno mobilní zařízení vyžaduje jednu licenci. Za server jako takový se žádné licenční poplatky neplatí.

 • On-premise: SAAS neboli tzv. Subscription. Zákazník si předplácí fungování systému na určitou dobu (po měsících). Licence zahrnuje servisní podporu ve variantě Standard. Minimální objednávka pro nové zákazníky musí obsahovat 10 licencí, rozšíření pak 5 licencí.
 • On-premise: trvalá „perpetual“ licence + servisní podpora na zvolené období.
  Dobíhající model pro stávajícízákazníky, který bude v průběhu let 2024 a 2025 ukončen. Pro nové zákazníky již Soti tyto licence nenabízí.
 • Cloud: služby MobiControlu běží na serverech Soti, mobilní zařízení musí mít přístup k Deployment serveru přes internet. Zákazník si předplácí fungování systému na určitou dobu (po měsících). Licence zahrnuje servisní podporu ve variantě Standard. Při menším počtu mobilních zařízení než 25 se doplácí příplatek.

Součástí nabídky systému Soti MobiControl je vždy i technická podpora. Je k dispozici ve variantě „Standard“ (v pracovních dnech), "Premium" (24/7) nebo „Enterprise“ (24/7, dedikovaný pracovník L2, testovací prostředí v ceně, pro větší zákazníky).