Enrollment zařízení Zebra do Soti

Jak typicky provést registraci (enrollment) zařízení Zebra bez podpory služeb Google do Soti MC?

V konzoli Soti MC:

 • Připravte si pravidlo Add Devices Rule, v němž v sekci Android Manegement zvolíte možnost "Skip Google Account Addition During Enrollment on Managed Android Devices".
 • Proveďte download souboru mcsetup.ini pro toto vytvořené pravidlo.

V programu Zebra StageNow na PC:

 • Vytvořte StageNow XpertConfig profil, který bude obsahovat následující komponenty a nastavení:
  • WiFi - volitelně: nastavení WiFi, případně jiné síťové konektivity
  • FileMgr: Přenos souboru mcsetup.ini do kořenového adresáře interního úložitě (/sdcard). Soubor mcsetup.ini zajistí připojení mobilního zařízení k vašemu konkrétnímu Soti serveru.
  • FileMgr: Přenos .apk souboru s instalací Soti agenta. Tento soubor si stáhnete z webových stránek Soti. Pro zařízení Zebra s Androidem 8.1 a vyšším volte z nabídky "Android Enterprise Agent", pro starší verze Androidu z nabídky "Android - OEM Specific Agent and Plugins".
  • AppMgr: nainstalujte .apk se Soti agentem
  • IntentMgr: pomocí volby "Enroll Device Owner" zajistěte, že Soti agent bude vlastníkem zařízení.
   Pro Android Enterprise (tj. typicky Android 8.1): Package Name = net.soti.mobicontrol.androidwork, Class Name = net.soti.mobicontrol.admin.DeviceAdminAdapter
   Pro Android+ (tj. typicky Android 7 nebo nižší): Package Name = net.soti.mobicontrol.motorola, Class Name = net.soti.mobicontrol.admin.DeviceAdminAdapter
  • IntentMgr - volitelně: spuštění Soti agenta
   Pro Android Enterprise (tj. typicky Android 8.1): Package Name = net.soti.mobicontrol.androidwork, Class Name = net.soti.mobicontrol.startup.SplashActivity
   Pro Android+ (tj. typicky Android 7 nebo nižší): Package Name = net.soti.mobicontrol.motorola, Class Name = net.soti.mobicontrol.startup.SplashActivity
 • Z vytvořeného profilu vygenerujte čárové kódy.

Na mobilním zařízení Zebra:

 • Uveďte zařízení do továrního nastavení
 • Na zařízení s operačním systémem Android 8.1+ proveďte přepnutí do režimu GMS Restricted
 • Pokud není součástí vašeho StageNow profilu pro Soti enrollment nastavení síťové konektivity, nastavte ji ručně
 • Aplikujte StageNow profil pro Soti enrollment:
  soti zebra enrollment 01
 • Pokud došlo k úspěšnému přenosu souborů do zařízení a instalaci a součástí StageNow profilu je automatické spuštění agenta, dojde k automatickému přihlášení zařízení do Soti na základě údajů ze souboru mcsetup.ini:
  soti zebra enrollment 02
 • Soti MC začne aplikovat profily. Na obrázku níže je například aplikován profil kioskového režimu (Lockdown), kdy běžný uživatel má možnost spouštět pouze dvě aplikace:
  soti zebra enrollment 03