Mobilní terminály

FAQs - Mobilní terminály

V souvislosti s mobilními terminály Zebra (Motorola) se někdy setkáváme se zkratkou Motorola MPA. Znamená "Mobility Platform Architecture" a podle čísla verze MPA můžeme určit, o jakou generaci hardware se jedná.

MPA definuje použité hardwarové i softwarové komponenty, jako jsou procesor, paměť, displej, verze ovladačů aj.

Mezi zařízení MPA 1.0 patří například MC9090, VC5090, WT4090 a MC70. Příkladem zařízení kategorie MPA 1.5 jsou MC75 a MC5590. Platformu MPA 2.0 nalezneme například v MC75A, MC55A a MC9190.

Pod platformu MPA 3.0 náleží například WT41N0, MC32N0 a MC92N0.

 

Při studeném startu na Windows CE dochází k nové inicializaci operačního systému. K témuž efektu dochází i při kompletním vybití hlavní a záložní baterie a novém zapnutí jednotky. Pokud aplikace a nastavení nejsou připraveny na tuto situaci, budete nejspíše muset provést novou instalaci software a konfiguraci nastavení.

Zabránit tomu lze použitím tzv. super-persistent storage, což je na terminálech Zebra/Symbol (dříve Motorola) složka \Application. S využitím souborů s příponou .CPY (copy files) a .REG (registry files) můžete obnovit soubory v potřebných lokacích a obsah registrů.

Více informací se dozvíte v manuálu Integrator Guide pro daný typ mobilního zařízení, který je ke stažení ze stránek technické podpory Zebry.

Můžete si také nechat na míru vytvořit konfigurační balíček pro vaši konkrétní potřebu, který problém reinstalace software a obnovu nastavení mobilní jednotky vyřeší za vás.

V default stavu je Wi-Fi rádio na některých zařízeních Zebra s Windows CE/Windows Mobile po studeném startu vypnuté. Ikona ovladače Fusion na obrazovce vpravo dole je přeškrtnutá.

Chcete-li zajistit automatické zapnutí WLAN rádia po studeném startu, přidejte do registru následující klíč / hodnotu:

U zařízení s Fusion 2, jako jsou MC3190 a MC9190:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\WLAN]

"InitialState"=dword:0

U zařízení s Fusion X2, jako jsou MC2180, MC32N0, MC92N0 a WT41N0:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\WCSRV]
"InitialState"=dword:0

Pro automatické zavedení vytvořte .REG soubor s výše uvedeným nastavením a umístěte jej do složky \Application.

Programy Ivanti/Wavelink Telnet (TE) jsou na zařízeních některých výrobců nainstalované již od výrobce a v některých případech jsou i předlicencované, tzn. že není potřeba dokupovat licenci Ivanti/Wavelink. V opačném případě platí, že každé zařízení vyžaduje zakoupení jedné licence, která je přenosná (není tedy vázaná na konkrétní zařízení).

Zařízení, kde jsou terminálové emulace Wavelink předlicencované:

 • Pistolové terminály Zebra/Symbol/Motorola s Windows CE
 • Vozíkové terminály Zebra/Symbol/Motorola VC5090 a VC70N0
 • Hands-free terminály Zebra/Symbol/Motorola WT4090 a WT41N0
 • Pistolové terminály Datalogic

Podrobnější přehled přeinstalovaných a předlicencovaných zařízení je zde:

Typ zařízení  Předinstalováno od výrobce Licence součástí zařízení (=předlicencováno) 
 MC3090-G, WinCE 5  ANO ANO - v7.0 
 MC3090 bez rukojeti, WinCE 5  ANO  NE
MC3190-G, WinCE 6   ANO ANO - v7.0,
jednotky vyrobené po 1.1.2012 - v7.3 
MC3190 bez rukojetí, WinCE 6 ANO NE
MC3190-G, WM NE ANO - v7.0,
jednotky vyrobené po 1.1.2012 - v7.3
MC3190 bez rukojeti, WM NE NE
MC32N0-G, WinCE 7 ANO ANO - v7.3
MC32N0 bez rukojeti, WinCE 7 ANO NE
MC32N0-G, WM 6.5 NE ANO - v7.3
MC32N0 bez rukojeti, WM 6.5 NE NE
MC32N0-G, Android JellyBean ANO ANO
MC32N0 bez rukojeti, Android JellyBean   NE NE
MC9060-G, WinCE 4.2 ANO ANO - v7.0
MC9060 bez rukojeti, WinCE 4.2 NE NE
MC9060-G, WM 2003 NE ANO - v7.0
MC9060 bez rukojeti, WM2003 NE NE
MC9090-G, WinCE 5 ANO ANO - v7.0
MC9090 bez rukojeti, WinCE 5 ANO NE
MC9090-G, WM NE ANO - v7.0
MC9090 bez rukojeti, WM NE NE
MC9190-G, WinCE 6 ANO ANO - v7.0,
jednotky vyrobené po 1.1.2012 - v7.3
MC9190-G, WM 6.5 NE ANO - v7.0,
jednotky vyrobené po 1.1.2012 - v7.3
MC92N0-G, WinCE 7 ANO ANO - v7.3
MC92N0-G, WM 6.5 NE ANO - v7.3
MC92N0-G, Android KitKat ANO ANO
VC5090 ANO ANO - v7.0
VC70N0 ANO ANO - v7.3
WT4090 ANO ANO - v7.0
WT41N0 ANO ANO - v7.3

Klienta Wavelink Telnet si můžete stáhnout ze stránek www.wavelink.com/download. Doporučujeme jej stáhnout a nainstalovat v nejnovější verzi i pro zařízení, která jej mají předinstalovaný.

Na novějších zařízeních Zebra s Android OS se namísto původního klienta Wavelink TE používá emulátor Ivanti Velocity. Předlicencované modely jsou v tomto případě TC8000, TC8300, MC33+MC33x v pistolovém provedení, MC93, VC80x, VC8300 a WT6000. Předlicencované nejsou WT6300 a ani žádná z konfigurací MC3300ax.

V případě zájmu o zakoupení licencí Wavelink Telnet nás kontaktujte.

Vzhledem k tomu, že mobilní zařízení Motorola ES400 a MC65 jsou vystavěny na odlišných komponentách než ostatní zařízení Motorola včetně odlišného čipsetu Qualcomm, nejsou zařazeny ani pod žádnou z verzí MPA.

Od terminálů na architektuře MPA se liší zejména v možnosti uživatelsky softwarově přepínat WWAN rádio z GSM na CDMA a obráceně.

 

Problém může mít tyto příčiny:

 • Nesprávné nastavení země (Country) ve Fusion Options. Spusťte Fusion Config Editor (Start > Programs > Fusion > WCConfigure) a v Options > Regulatory nastavte zemi, která koresponduje s nastavením vaší Wi-Fi infrastruktury. Odstraňte zatržítko u volby "Enable 802.11d". Uložte nastavení tlačítkem "Save".
 • Použití nesprávného WEP Passkey. Nastavujete-li pomocí průvodce šifrování Wi-Fi sítě, lze pro Encryption 40-Bit WEP a 128-Bit WEP použít "Use Passkey". Šifrovací klíče tak lze zadat pomocí alfanumerického řetězce. Použití Passkey funguje obvykle bez problémů při použití Wi-Fi infrastruktury Motorola/Symbol. Při použití access pointů jiných výrobců však použití Passkey obvykle nelze použít. Je potřeba použít hexadecimální podobu klíčů.

Zcela identické je toto nastavení u terminálů Motorola MC9090, VC5090 nebo WT4090.

Ethernetové základny poskytují LAN konektivitu pro mobilní zařízení (až 4 kusy). V ideálním případě mobilní jednotka vložená do ethernetové základy automaticky obdrží IP adresu z DHCP serveru. Podpora ethernetových základen však není samozřejmou záležitostí pro všechny terminály Motorola.

Obecně je možné říct, že podpora ethernetových základen bez nutnosti instalace přídavného software je dostupná pouze na zařízeních platformy MPA 1.5 a vyšších (tedy např. MC75, MC75A, MC55A, MC9190 atd.). Podpora ethernetových základen vyžaduje změnu nastavení chování USB portu na mobilní jednotce oproti továrnímu nastavení.

Pro starší typy zařízení (MC9060, MC9090 aj.) je nutné nainstalovat nejprve do zařízení software iDock nebo eConnect dostupný na stránkách technické podpory Zebry.

Mobilní zařízení Zebra/Symbol/Motorola s Windows CE nebo Windows Mobile můžete jednoduše uvést do továrního nastavení (factory default) tímto postupem:

 • Ověřte, že na mobilním zařízení v adresáři \Application je přítomem adresář airbeam s podadresáři _pt a pkg. Tyto adresáře jsou běžně přítomné na všech zařízeních Zebra/Symbol/Motorola. Mohou být i prázdné.
 • Připojte zařízení do internetu pomocí Wi-Fi, ethernetové základny nebo GPRS/3G. Jsou vyžadovány funkční služby DNS a FTP.
 • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client: (Start > Programs > Rapid Deployment Client).
 • Podporuje-li váš snímač čtení 2D kódů, sejměte 2D kód z vytištěného PDF souboru pro příslušný typ zařízení (viz níže) nebo z obrazovky počítače.
 • Podporuje-li váš snímač pouze 1D kód, nasnímejte postupně všechny 1D čárové kódy z PDF souboru pro příslušný typ zařízení (viz níže). Kódy lze snímat v libovolném pořadí, každý kód alespoň jednou.
 • Připojte zařízení k napájení nebo vložte do napájené základny tak, aby nebylo připojeno datovým (USB/RS-232) kabelem k počítači.
 • Vyčkejte na provedení restartu.
 • U zařízení s rezistivním dotykovým displejem znovu nakalibrujte displej.

Factory default pro ES400
Factory default pro MC18 s Windows CE7
Factory default pro MC2180
Factory default pro MC3190 s Windows CE6
Factory default pro MC3190 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC32N0 s Windows CE7
Factory default pro MC55A s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC55N0
Factory default pro MC67

Factory default pro MC70 s Windows Mobile 5.0
Factory default pro MC75A0
Factory default pro MC9090 s Windows Mobile 5.0
Factory default pro MC9190 s Windows CE6
Factory default pro MC9190 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC92N0 s Windows CE7
Factory default pro MC92N0 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC9590
Factory default pro MC9596
Factory default pro WT41N0

Na terminálech Zebra/Symbol (Motorola) nikdy nelze provést změnu OS (Windows CE na Windows Mobile případně Windows CE na Android) nebo obráceně, aniž byste museli zaslat jednotku na placený zásah do servisního střediska v Brně. Některé typy jednotek vyžadují hardwarové úpravy (např. osazení odlišné klávesnice, přidání zvukové karty), u novějších terminálů jako MC9190 nebo MC92N0 je proces jednodušší.

Upgrade podverzí operačního systému je řešen v rámci tzv. OEM OS Update a pro zákazníky s platnou servisní (nebo alespoň softwarovou) smlouvou je zdarma. Tímto způsobem lze upgradovat například Windows Mobile 6.1 na Windows Mobile 6.5 na terminálech MC3190, MC55 a MC75. Podobná pravidla platí i u OS Android.

Je nutné si uvědomit, že každá změna operačního systému znamená uvedení terminálu do továrního nastavení, kdy uživatelsky nainstalované aplikace a nastavení budou odstraněny.

StageNow je zdarma dostupný systém pro úvodní konfiguraci (anglicky staging) mobilních zařízení Zebra/Symbol (Motorola) s operačním systémem Android. Na zařízeních s Androidem 4.4 KitKat a novějších je klient StageNow již předinstalovaný, na Android JellyBean je možné jej doinstalovat.

Systém tvoří StageNow server a klient. StageNow server je PC část, která běží na Windows 7/10 OS. Na serveru administrátor připraví konfigurační profily - tedy nastavení Wi-Fi či WWAN, nastavení chování mobilního zařízení a instalační balíčky aplikací (APK) aj. Ke každému profilu lze vygenerovat konfigurační 1D nebo 2D čárové kódy, které lze jednoduše načíst do klienta StageNow v mobilním zařízení. V kódu mohou být obsažena všechna nastavení z profilu, tedy včetně Wi-Fi/WWAN, přes níž se jednotka připojí k internímu nebo externímu FTP serveru a stáhne si potřebný software - instalační soubory APK. Podobným způsobem lze do zařízení instalovat i certifikáty, klienty MDM systémů, update Android OS aj.

Jak funguje StageNow si můžete vyzkoušet zde.