Wavelink VelocityCE

Wavelink VelocityCE je internetový prohlížeč pro průmyslové mobilní terminály s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile. Navazuje na úspěch programu Wavelink Industrial Browser a rozšiřuje jeho možnosti o uchování aktivní relace (connection persistence). VelocityCE je podporován na celé řadě typů mobilních terminálů. Stejně jako ostatní emulační produkty od Wavelinku v sobě integruje podporu snímačů čárových kódů a RFID čteček.

Vlastnosti VelocityCE

Uchování připojení

Součástí systému Wavelink VelocityCE je služba pro 64-bitový Windows server, která zajišťuje zachování připojení k hostiteli (session persistence) i při výpadku konektivity, např. kvůli ztrátě signálu. VelocityCE Server pracuje mezi VelocityCE klienty instalovanými na mobilních zařízeních a hostitelským webovým serverem a zajišťuje trvalé připojení klientů k hostiteli. To je podstatné v prostředích se špatnou kvalitou pokrytí RF signálu nebo obecně tam, kde mobilní jednotka musí udržet konektivitu k hostiteli za všech okolností (včetně výměny baterie, uspání či restartu zařízení apod.). VelocityCE podporuje rovněž roaming mezi WLAN a WWAN připojením.

Kombinované prostředí

Wavelink VelocityCE obsahuje podporu pro snímače čárového kódu, čtečky RFID i hlasové technologie Wavelink Speakeasy. Z jednoho mobilního zařízení lze inicializovat několik nezávislých současných připojení a přepínat se mezi nimi.

Pokročilé zpracování dat ze snímače čárových kódů

Pomocí interované podpory snímače čárových podporů lze sejmuté kódy ověřovat a modifikovat ještě před předáním do webové aplikace.

Konfigurační rozhraní systému Wavelink VelocityKonfigurace klientů

Klient VelocityCE může být s výhodou instalován do mobilních zařízení pomocí systému vzdálené správy Wavelink Avalanche nebo lokálně pomocí Microsoft ActiveSync. Jeho konfigurace je velmi podobná konfigurace klientů Wavelink Telnet.

Skriptování

S využitím Script Editoru lze automatizovat uživatelské úkony napsáním, nahráním nebo importováním skriptů. Skripty lze vyvolávat volbou z menu, klávesovou kombinací, aktivací připojení, sejmutím čárového kódu, přečtením magnetické karty nebo RFID tagu.

Přizpůsobení prostředí

 • možnost chránit heslem přístup do nastavení i do prostředí operačního systému
 • možnost zobrazení/schování virtuální klávesnice (SIP)
 • celoobrazovkový režim
 • možnost zobrazení indikátorů síly signálu a stavu nabití baterie

Další standardní vlastnosti

 • plná podpora Javascriptu
 • detekce s uživatelskou hláškou při ztrátě signálu, podpora roamingu
 • skrytí řádku URL adresy, navigace a systémových lišt
 • omezení přístupu pouze na vybrané webové servery
 • možnost integrace ovládání snímače čárových kódů nebo čtečky RFID do webové aplikace
 • stavové indikátory pro slabou baterii nebo špatný RF signál
 • podpora definice horkých kláves, obzvláště pro skrytí/zobrazení virtuální klávesnice SIP, ukončení aplikace (lze doplnit heslem), funkce Back, Forward, Home, Refresh a změnu velikosti textu.