WiNG Wi-Fi

FAQs - WiNG Wi-Fi

WiNG je zkratka pro Wireless New Generation. Tento pojem zavedl Symbol (předchůdce Motoroly, Zebry a Extreme Networks) ještě v době bezdrátových přepínačů WS5100, v okamžiku, kdy vznikala třetí generace firmware pro tyto přepínače. Jednalo se o přelomový firmware s novým vzhledem webového rozhraní a se Cisco-like CLI.

Třetí generace firmware neboli WiNG 3 se objevila i v prvních verzích aktuálních bezdrátových controllerů RFS6000. Následoval WiNG 4 (RFS4000, RFS6000 a RFS7000), který přinesl Wireless Firewall a podporu AP650. Aktuálně používanou verzí je WiNG 5. Je k dispozici pro všechny typy RFS controllerů Zebra, tj. RFS4000, RFS6000, RFS7000 i pro controllety řady NX. WiNG 5 se vyznačuje podporou Dependent a Independent AP.

Dependent AP pro svoji činnost vyžadují trvalou konektivitu k RF controlleru. Patří mezi ně AP621 a AP650. Oproti tomu Adaptive AP mohou být z RF controlleru pouze konfigurovány a monitorovány, ale jinak mohou pracovat zcela autonomně. Mezi Adaptive AP patří AP-6511, AP-6521, AP-6522, AP-6532 a AP-7131. Pro Dependend i Adaptive AP platí, že datový provoz na WLAN nemusí být routován přes RF controller, aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování sítě.

CLI je mírně odlišné od WiNG 4. Liší se i webové rozhraní, které již nevyužívá Javu, ale flash. WiNG 5 je připravený pro velké implementace WLAN, kde se používá mnoho RF controllerů i access pointů. WiNG 5 nepodporuje starší access pointy AP-5131 a AP100.

  1. Rozhodnout o použitém Wi-Fi standardu: 802.11ac, 802.11ac Wave 2, 802.11ax.
  2. Definovat, má-li se realizovat pokrytí v pásmu 2,4 GHz a/nebo 5 GHz. Access pointy je možné zakoupit v konfiguracích s jedním, dvěma nebo dokonce třemi rádii. Čím vyšší je počet rádií, tím vyšší je i cena AP.
  3. Navrhnout počet a umístění AP na základě měření signálu v lokalitách, které mají být pokryty signálem (site survey).
  4. Rozhodnout o použití RF controlleru pro centrální management AP či zvýšení síťové bezpečnosti.

Extreme WiNG Wi-Fi komponenty - dříve Zebra a ještě dříve Motorola a Symbol - používali v průběhu času tato přístupová jména a hesla:

  • admin / symbol
  • admin / Symbol
  • admin / superuser
  • admin / motorola
  • admin / admin123

Tovární heslo motorola resp. admin123 na zařízeních s Wi-NG 5 je potřeba při prvním přihlášení změnit.

Dependent Access Point dokáže šířit signál bezdrátové sítě pouze tehdy, má-li navázanou komunikaci s některým z RF controllerů (Zebra/Motorola RFS4000, RFS6000, RFS7000, NX4500, NX6500, NX9500). Dependent AP má 3-číselné označení: AP621, AP622, AP650. Při výpadku konektivity mezi Dependent AP a RF controllerem nebo při pádu RF controlleru bezdrátová síť přestává fungovat. Z toho důvodu se doporučuje redundantní zapojení RF controllerů. Dependent access pointy se přestaly vyrábět v roce 2015.

Independent Access Point může pracovat zcela autonomně bez jakékoliv závislosti  na RF controlleru. Může však být RF controllerem řízen. Dependent AP má 4-číselné označení: AP-6511, AP-6521, AP-6522, AP-6532, AP-7131. Ceny Independent AP jsou vyšší než ceny Dependent AP.

Změňte následující defaultní nastavení ve firewall politice, kterou používá RF controller a/nebo access pointy. Firewall politika je v defaultu nazvaná default:

Configuration > Security > Wireless Firewall > Advanced Settings > zrušte zaškrtnutí u L2 Stateful Packet Inspection > OK > Commit (Commit and Save)