Work Managed Device

FAQs - Work Managed Device

Work Profile neboli pracovní profil znamená, že na zařízení podporujícím Android Enterprise jsou oddělené soukromé aplikace a data uživatele od aplikací a dat pracovních. Se soukromými daty má možnost manipulovat pouze uživatel zařízení, stejně tak jako své soukromé aplikace instaluje uživatel ze svého soukromého Google Play obchodu, zatímco pracovní profil je pod správou Soti MC a aplikace a data sem může instalovat automatizovaně EMM systém dle jeho nastavení.

Work Profile lze na zařízení vytvořit poté, co proběhl úvodní průvodce operačního systému Android (např. po obnově továrního nastavení).

V okamžiku vytvoření pracovního profilu se některé ikony na telefonu „zdvojí“ a můžeme je najít jak v soukromém, tak i pracovním profilu (Kontakty, Chrome, Soubory atd.). Aplikace v pracovním profilu jsou označeny symbolem aktovky.

Work Profile se používá pro tyto scénáře použití mobilních zařízení:

 • Bring Your Own Device (BYOD) – uživatelé používají svoje zařízení pro své soukromé i pracovní účely
 • Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) – uživatelé používají zařízení vlastněná zaměstnavatelem pro soukromé i pracovní účely

Work Managed Device je oproti tomu zařízení (podporující Android Enterprise), které je plně ve správě podnikového Soti MC a uživatel na něm nemá přístup ke svým soukromým datům ani aplikacím. Jinými slovy toto zařízení nemá vazbu na soukromý Google účet uživatele. Work Managed Device lze vytvořit pouze ze zařízení, které je v továrním nastavení a v rámci úvodního průvodce se operačnímu systému Android dá na vědomí, že zařízení má být spravováno systémem Soti MC. To lze udělat např. pomocí aplikace „Stage Programmer“ nebo zadáním řetězce afw#mobicontrol do pole pro zadání e-mailové adresy v úvodním průvodci.

Work Managed Device se obvykle používá v následujících scénářích nasazení mobilních zařízení:

 • Corporate Owned, Business Only (COBO) – zařízení vlastněná zaměstnavatelem určená pouze pro pracovní použití
 • Corporate Owned, Single Use (COSU) – jednoúčelová zařízení vlastněná zaměstnavatelem, typicky čtečky čárových kódů ve skladech pro provádění inventur

V konzoli Soti MC:

 • Připravte si pravidlo Add Devices Rule, které může volitelně odkazovat na korporátní účet Google (Managed Google Accounts = G Suite, placený) případně Managed Google Play (zdarma, umožňuje vypublikovat vybrané aplikace z Google Play nebo privátní aplikace pro instalaci na mobilních zařízeních):
  soti ae enrollment add device rule

Na mobilním zařízení podporujícím služby Google:

 • Uveďte zařízení do továrního nastavení (nezapomeňte předtím odebrat jeho případné vazby na existující Google účty).
 • V úvodním průvodci zvolte jazyk a připojte se k Wi-Fi síti s připojením k internetu:
  soti ae enrollment wmd agent install 01 soti ae enrollment wmd agent install 02
 • Zvolte „Nastavit jako nové zařízení“.
 • Do pole „E-mail nebo telefon“ zadejte „afw#mobicontrol” a stiskněte Další:
  soti ae enrollment wmd agent install 03
 • Proveďte instalaci Android Enterprise a MobiControl:
  soti ae enrollment wmd agent install 04 soti ae enrollment wmd agent install 05
 • Odsouhlaste použití MobiControlu:
  soti ae enrollment wmd agent install 06
 • Spusťte MobiControl agenta a zadejte Enrollment ID nebo adresu MC serveru:
  soti ae enrollment wmd agent install 07
 • Je-li registrace úspěšná, připojí se agent k MC Deployment serveru a začne aplikovat profily a pravidla:
  soti ae enrollment wmd agent install 08
 • Je-li součástí Application Rule s instalací aplikací z korporátního Google Play a zařízení bylo zaregistrováno pomocí pravidla s odkazem na tento Managed Google Account, dojde automaticky k nainstalování aplikací označených jako Mandatory:
  soti ae enrollment wmd agent install 09
 • Ikony zobrazené na mobilním zařízení čítají pouze základní sadu aplikací (Chrome, Kontakty, Nastavení, Soubory, Telefon). V případě potřeby zobrazení systémových aplikací lze použít příkaz Soti skriptu enable_system_app, např. enable_system_app  com.symbol.tool.stagenow:
  soti ae enrollment wmd agent install 10
 • Provedete-li „Un-enrollment“ zařízení, dojde k odstranění obsahu (aplikací, nastavení) nainstalovaného prostřednictvím Soti MC.

Soti MDM plugin, který si můžete stáhnout zde v sekci Android Enterprise Agent and Plugins, je určen pro mobilní zařízení s instalovaným Android Enterprise Soti agentem spravované jako "Work Managed Device". Administrátorům zpřístupňuje plný Remote Control (bez MDM pluginu je k dispozici pouze Remote View). Plugin se instaluje formou balíčku .pcg a Soti profilu, případně lze využít funkci MobiControlu 14.4+ pro jeho instalaci pomocí Device Actions.

Tags: MDM plugin