Soti Work Profile Enrollment

Jak typicky provést registraci (enrollment) zařízení s „Work Profile“ do Soti MC?

V konzoli Soti MC:

 • Připravte si pravidlo Add Device Rule obsahující vazbu na váš Managed Google Account (G-Suite, placený) nebo zdarma dostupný pracovní účet Managed Google Play:

Soti Add Device Rule

 

Na mobilním zařízení podporujícím služby Google:

 • Ujistěte se, že zařízení má přístup ke službám Google prostřednictvím soukromého účtu Google.
 • V Google Play vyhledejte „Soti“ a nainstalujte aplikaci Android Enterprise:
  soti ae enrollment wp agent install 01 soti ae enrollment wp agent install 02 
 • Spusťte MobiControl agenta a zadejte Enrollment ID nebo adresu MC serveru:
  soti ae enrollment wp agent install 03
 • Je-li registrace úspěšná, připojí se agent k MC Deployment serveru a spustí se průvodce vytvořením pracovního profilu:
  soti ae enrollment wp agent install 04 soti ae enrollment wp agent install 05 soti ae enrollment wp agent install 06

  soti ae enrollment wp agent install 07 soti ae enrollment wp agent install 08
    
 • Následně začne Soti aplikovat profily a pravidla. Je-li součástí Soti profilů i instalace .APK souboru, dojde k jeho instalaci. Nejprve je však nutné povolit MobiControlu možnost instalovat neznámé aplikace:
    soti ae enrollment wp agent install 10

  soti ae enrollment wp agent install 12
   
 • Je-li součástí Application Rule s instalací aplikací z korporátního Google Play a zařízení bylo zaregistrováno pomocí pravidla s odkazem na tento Managed Google Account, dojde automaticky k nainstalování aplikací označených jako Mandatory.
 • Ikony s  aktovkou se týkají pracovního profilu (Chrome, Kontakty, Nastavení, Soubory, Telefon). Takto jsou označeny i aplikace nainstalované ze Soti:
  soti ae enrollment wp agent install 13

 • Je velmi doporučeno provést odinstalaci "non-Work" agenta MobiControlu. Provede se to ťuknutím na jeho "non-Work" ikonu:
  soti ae enrollment wp agent install 14
 • Provedete-li „Un-enrollment“ zařízení, dojde k odstranění pracovního profilu, tzn. k vymazání obsahu (aplikací, nastavení) nainstalovaného prostřednictvím Soti MC – ikony s aktovkou