Work Profile vs. Work Managed Device

Jaký je v Soti MobiControl rozdíl mezi zařízeními s „Work Profile“ a „Work Managed Device“?

Work Profile neboli pracovní profil znamená, že na zařízení podporujícím Android Enterprise jsou oddělené soukromé aplikace a data uživatele od aplikací a dat pracovních. Se soukromými daty má možnost manipulovat pouze uživatel zařízení, stejně tak jako své soukromé aplikace instaluje uživatel ze svého soukromého Google Play obchodu, zatímco pracovní profil je pod správou Soti MC a aplikace a data sem může instalovat automatizovaně EMM systém dle jeho nastavení.

Work Profile lze na zařízení vytvořit poté, co proběhl úvodní průvodce operačního systému Android (např. po obnově továrního nastavení).

V okamžiku vytvoření pracovního profilu se některé ikony na telefonu „zdvojí“ a můžeme je najít jak v soukromém, tak i pracovním profilu (Kontakty, Chrome, Soubory atd.). Aplikace v pracovním profilu jsou označeny symbolem aktovky.

Work Profile se používá pro tyto scénáře použití mobilních zařízení:

  • Bring Your Own Device (BYOD) – uživatelé používají svoje zařízení pro své soukromé i pracovní účely
  • Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) – uživatelé používají zařízení vlastněná zaměstnavatelem pro soukromé i pracovní účely

Work Managed Device je oproti tomu zařízení (podporující Android Enterprise), které je plně ve správě podnikového Soti MC a uživatel na něm nemá přístup ke svým soukromým datům ani aplikacím. Jinými slovy toto zařízení nemá vazbu na soukromý Google účet uživatele. Work Managed Device lze vytvořit pouze ze zařízení, které je v továrním nastavení a v rámci úvodního průvodce se operačnímu systému Android dá na vědomí, že zařízení má být spravováno systémem Soti MC. To lze udělat např. pomocí aplikace „Stage Programmer“ nebo zadáním řetězce afw#mobicontrol do pole pro zadání e-mailové adresy v úvodním průvodci.

Work Managed Device se obvykle používá v následujících scénářích nasazení mobilních zařízení:

  • Corporate Owned, Business Only (COBO) – zařízení vlastněná zaměstnavatelem určená pouze pro pracovní použití
  • Corporate Owned, Single Use (COSU) – jednoúčelová zařízení vlastněná zaměstnavatelem, typicky čtečky čárových kódů ve skladech pro provádění inventur