Kdy má smysl použít systém vzdálené správy

Kdy má smysl použít systém vzdálené správy

Používá-li vaše společnost několik desítek mobilních terminálů, je implementace systému vzdálené správy téměř nezbytností. Nemusí se bezpodmínečně jednat o systém průběžné správy, ale bývá účelné mít možnost jednoduše a rychle připravit mobilní terminály k činnosti, překonfigurovat pro použití na odlišných lokalitách apod. Systém vzdálené správy se však s výhodou uplatní i u menších instalací.

Obzvláště v případě, kdy se na mobilních terminálech používá software typu "silný klient", který vyžaduje více či méně častou aktualizaci, je vhodné použití systému vzdálené správy zvážit. Systém vám umožní nahrávat software na zařízení vzdáleně bez nutnosti je shromažďovat na jednom místě, což může být leckdy problém, obzvláště u mobilních terminálů používaných v terénu. To může velmi usnadnit a zefektivnit prácit nejenom IT pracovníků.

Systémy vzdálené správy dokáží sledovat také využití zdrojů mobilních zařízení, jako počty přečtení čárových kódů, stav paměti, Wi-Fi adaptéru apod.