Bezdrátové a paměťové čtečky Symbol

FAQs - Bezdrátové a paměťové čtečky Symbol

Pro běh aplikace vyvinuté v MCL Designeru je zapotřebí spustit na MT2000 MCL klienta, který interpretuje MCL kód dané aplikace.

Snímače MT2070 mají MCL klienta předinstalovaného i předlicencovaného jako součast továrního vybavení. Kromě vlastní aplikace tedy obvykle není potřeba žádná další MCL licence. Oproti tomu snímače MT2090 mají MCL klienta pouze předinstalovaného, nikoliv však předlicencovaného. Pro běh aplikace je tedy zapotřebí zakoupit i licenci MCL klienta pro každý používaný snímač MT2090.

Pro přenos dat mezi snímačem MT2000 a PC je zapotřebí program MCL Link Lite V3 for MT2000 nebo MCL Link V3. Zatímco prvně jmenovaný program je zdarma a dokáže přenášet data přes omezený počet portů, druhý program je licencovaný a nabízí plnohodnotné možnosti dávkové komunikace mezi MT2000 a PC.

 

Kromě nástroje MCL Designer for Motorola MT2000 lze pro vývoj aplikací pro snímače Symbol řady MT2000 použít i standardní vývojové nástroje.

Stejně tak jako pro mobilní terminály s operačním systémeme Microsoft Windows CE, lze i pro MT2000 vyvíjet aplikace pomocí standardních nástrojů Microsoft Visual Studio (nejčastěji C#). Při návrhu aplikace je potřeba vzít v úvahu omezenou velikost displeje a také fakt, že símač MT2000 nemá dotykový displej a lze tedy ovládat pouze z klávesnice.

 

Výroba snímačů řady MT2000 byla v letech 2018 až 2022 postupně ukončena. Za Wi-Fi+BT modely MT2090 není k dispozici náhrada. Náhradním řešením za BT modely MT2070 je DS3678-KD.