Soti MC defaultní heslo

Jaké je defaultní heslo pro Soti MobiControl?

Soti MobiControl žádné defaultní heslo nemá. Při instalaci systému MobiControl vyzve k zadání hesla pro uživatele "Administrator". Použijte tedy Username=Administrator a heslo zadané při instalaci systému.

Pokud zadáte heslo vícekrát nesprávně a máte nastavený maximální počet pokusů pro zadání, uživatelský účet se uzamkne. Uzamknete-li takto všechny účty v MobiControlu, kontaktujte podporu Soti pro jejich odemčení.