Podpora pro mobilní terminály

Služby pro mobilní terminályMobilní terminál je specializované zařízení a jeho konfigurace včetně instalace software je odlišná než u běžného PC.

Terminál je od výrobce dodáván v továrním nastavení (factory default). Aby zařízení plnilo účel svého použití, je potřeba ho nakonfigurovat (nahrát software, nastavit různé parametry jako Wi-Fi, power management, uživatelské restrikce aj.) a zajistit, aby vše fungovalo i po výpadku napájení z hlavní baterie mobilní jednotky.

Kdy služby vztahující se k mobilním terminálům využijete

  • máte nové mobilní terminály nebo terminály vrácené z opravy a potřebujete je rychle a efektivně uvést do provozního stavu
  • potřebujete zajistit, aby vaše mobilní zařízení neztrácela nastavení při výměně baterie nebo při studeném startu
  • potřebujete poradenství k vašim mobilním zařízením

Nabízené služby