MC3090 a WEP

Terminál MC3090 nedostává IP adresu z DHCP z Wi-Fi sítě se zabezpečením WEP. Přitom se tváří jako by byl k síti připojený - ukazuje plný signál. Nepomáhá ani nastavení statické IP adresy. Co je třeba změnit v nastaveních MC3090, aby terminál začal správně komunikovat?

Problém může mít tyto příčiny:

  • Nesprávné nastavení země (Country) ve Fusion Options. Spusťte Fusion Config Editor (Start > Programs > Fusion > WCConfigure) a v Options > Regulatory nastavte zemi, která koresponduje s nastavením vaší Wi-Fi infrastruktury. Odstraňte zatržítko u volby "Enable 802.11d". Uložte nastavení tlačítkem "Save".
  • Použití nesprávného WEP Passkey. Nastavujete-li pomocí průvodce šifrování Wi-Fi sítě, lze pro Encryption 40-Bit WEP a 128-Bit WEP použít "Use Passkey". Šifrovací klíče tak lze zadat pomocí alfanumerického řetězce. Použití Passkey funguje obvykle bez problémů při použití Wi-Fi infrastruktury Motorola/Symbol. Při použití access pointů jiných výrobců však použití Passkey obvykle nelze použít. Je potřeba použít hexadecimální podobu klíčů.

Zcela identické je toto nastavení u terminálů Motorola MC9090, VC5090 nebo WT4090.