"Factory reset" pro zařízení Zebra s Android OS

Tovární reset na zařízeních Zebra s Android KitKat a novějším

Mobilní zařízení Zebra/Symbol/Motorola s operačním systémem Android 4.4 KitKat nebo novějším můžete uvést do továrního nastavení (factory default) tímto jednoduchým postupem:

  • Spusťte předinstalovanou aplikaci StageNow.
  • Sejměte čárový kód z vytištěného PDF souboru (viz jeden z odkazů v tabulce níže) nebo z obrazovky počítače.
  • Vyčkejte na provedení restartu.

Poznámka: Zařízení Zebra s Androidem podporují také speciální reset, nazývaný "Enterprise reset". Tento typ resetu nevymaže složku /enterprise, dedikovanou interní SD kartu ani externí SD kartu.

V tabulce je shrnutí toho, co vše jednotlivé typy resetů ovlivňují:

Typ resetu
/data /enterprise Emulovaná interní
SD karta
Dedikovaná interní
SD karta
Externí
SD karta
Enterprise Reset Maže se
Zůstává Maže se Zůstává Zůstává
Factory Reset Maže se Maže se Maže se Zůstává Zůstává
Plný Factory Reset (včetně SD) Maže se Maže se Maže se Maže se Maže se