Kam nahrát Velocity .wldep soubor(y)

Kam se na Android zařízení nahrávají .wldep soubory s nastavením Ivanti Velocity?

Terminálové a webové emulace Ivanti Velocity na zařízeních s Android OS je možné konfigurovat pomocí .wldep souborů vygenerovaných na PC v programu Ivanti Velocity Console (tlačítkem Deploy).

Aby klient Velocity na mobilním zařízení konfiguraci správně načetl, je zapotřebí je umístit do specifického adresáře:

  • Používáte-li Velocity klienta verze 2.0.8, umístěte soubor(y) .wldep do adresáře /sdcard/com.wavelink.velocity/
  • Používáte-li Velocity klienta verze 2.0.9 nebo novějšího na Androidu do verze 10 včetně, umístěte soubor(y) .wldep do adresáře /sdcard/Android/data/com.wavelink.velocity/files/
  • Používáte-li Velocity klienta verze 2.0.9 nebo novějšího na Androidu verze 11 nebo vyšším, umístěte soubor(y) .wldep do adresáře /sdcard/com.wavelink.velocity/ a použijte aplikaci Velocity File Assistant. Ta při každém spuštění Velocity klienta interně zajistí nakopírování všekerého obsahu ze složky /sdcard/com.wavelink.velocity/ do uživatelsky nepřístupné složky /sdcard/Android/data/com.wavelink.velocity/files/.