Uzamčení zařízení Zebra Android

Lze uzamknout zařízení Zebra/Symbol s Androidem tak, aby uživatel měl přístup jen k vybraným aplikacím?

Zařízení Zebra/Symbol s Androidem lze uzamknout pomocí volně dostupné utility Enterprise Home Screen tak, že uživatel získá přístup pouze k aplikacím vypublikovaným administrátorem na plochu. Přístup do administrátorského režimu je možný jen se znalostí hesla.

Enterprise Home Screen je obdobou utility AppCenter známé z terminálů s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile.

Pro ukázku fungování Enterprise Home Screen (EHS) na zařízeních Zebra Android můžete využít následující demo, ke kterému budete potřebovat kromě vlastního mobilního zařízení pouze nakonfigurované připojení do internetu s povolenou FTP komunikací na portu 21:

 • Připojte Vaše zařízení do internetu nejlépe pomocí Wi-Fi
 • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client
 • Zvolte Scan Barcodes
 • Sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_install.pdf
 • Při úspěšném připojení dojde k instalaci aplikací Remote Desktop a EHS
 • EHS uzamkne plochu zařízení a vypublikuje 4 ikony: Welcome Video, Readme First!, Remote Desktop Test a Rapid Deployment
 • Přečtete si Readme First!
 • Můžete si vyzkoušet Remote Desktop Test pro připojení ke vzdálenému Windows Serveru 2012 dostupnému přes internet (heslo je K2pass!)
 • Pro vstup do administrátorského režimu EHS zvolte v menu Tools > Admin Login (heslo je symbol)
 • Pro návrat do uživatelského režimu EHS zvolte v menu Tools > Admin Logout
 • Pro odinstalování výše uvedeného dema spusťte Rapid Deployment a sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_uninstall.pdf