Mobilní terminály

FAQs - Mobilní terminály

Rapid Deployment slouží pro rychlou úvodní konfiguraci (anglicky staging) mobilních zařízení Zebra/Symbol (Motorola) s operačním systémy Windows CE, Windows Mobile a Android. Klient Rapid Deployment je předinstalovaný na všech mobilních zařízeních Zebra.

Rapid Deployment je v podstatě speciální FTP klient, který dokáže načíst 1D nebo 2D konfigurační čárové kódy vygenerované systémy Motorola MSP nebo AirWatch. V těchto kódech je uloženo nastavení Wi-Fi/WWAN, k níž se mobilní jednotka připojí a kontaktuje FTP server, jehož adresa a přihlašovací údaje jsou rovněž v čárových kódech. Poslední informací obsaženou v kódech je to, jaké softwarové balíčky se mají z FTP serveru stáhnout. Softwarové balíčky mohou obsahovat veškerý potřebý software (CAB/APK) a nastavení jednotky a/nebo MDM klienta, který zajistí konektivitu mobilního zařízení k MDM serveru (AirWatch, Wavelink Avalanche, Soti MobiControl apod.). Následný management pak už může být řešen z MDM.

Mobilní zařízení Zebra/Symbol/Motorola s operačním systémem Android 4.4 KitKat nebo novějším můžete uvést do továrního nastavení (factory default) tímto jednoduchým postupem:

 • Spusťte předinstalovanou aplikaci StageNow.
 • Sejměte čárový kód z vytištěného PDF souboru (viz jeden z odkazů v tabulce níže) nebo z obrazovky počítače.
 • Vyčkejte na provedení restartu.

Poznámka: Zařízení Zebra s Androidem podporují také speciální reset, nazývaný "Enterprise reset". Tento typ resetu nevymaže složku /enterprise, dedikovanou interní SD kartu ani externí SD kartu.

V tabulce je shrnutí toho, co vše jednotlivé typy resetů ovlivňují:

Typ resetu
/data /enterprise Emulovaná interní
SD karta
Dedikovaná interní
SD karta
Externí
SD karta
Enterprise Reset Maže se
Zůstává Maže se Zůstává Zůstává
Factory Reset Maže se Maže se Maže se Zůstává Zůstává
Plný Factory Reset (včetně SD) Maže se Maže se Maže se Maže se Maže se

Pro Android existuje oficiální klient Remote Desktop vyvinutý přímo Microsoftem.

Podobně jako Remote Desktop klient na Windows CE pracuje i androidový Remote Desktop klient s .rdp soubory, do nichž lze uložit předdefinované údaje pro připojení (kromě hesla).

Pro instalaci klienta Remote Desktop na "Enterprise" Android zařízení od Zebry, kde není Google Play (MC40, ET1, TC70/TC75 bez GMS apod.), si lze z internetu stáhnout instalační .apk soubor.

Pro ukázku fungování Remote Desktop klienta na zařízeních Zebra Android můžete využít následující demo, ke kterému budete potřebovat kromě vlastního mobilního zařízení pouze nakonfigurované připojení do internetu s povolenou FTP komunikací na portu 21:

 • Připojte Vaše zařízení do internetu nejlépe pomocí Wi-Fi
 • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client
 • Zvolte Scan Barcodes
 • Sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_install.pdf
 • Při úspěšném připojení dojde k instalaci aplikací Remote Desktop a Enterprise Home Screen
 • Aplikace Enterprise Home Screen uzamkne plochu zařízení a vypublikuje 4 ikony: Welcome Video, Readme First!, Remote Desktop Test a Rapid Deployment
 • Přečtete si Readme First!
 • Remote Desktop Test provede připojení ke vzdálenému Windows Serveru 2012 dostupnému přes internet (heslo je K2pass!)
 • Připojení k serveru se po chvilce automaticky ukončí
 • Pro odinstalování výše uvedeného dema spusťte Rapid Deployment a sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_uninstall.pdf

Zařízení Zebra/Symbol s Androidem lze uzamknout pomocí volně dostupné utility Enterprise Home Screen tak, že uživatel získá přístup pouze k aplikacím vypublikovaným administrátorem na plochu. Přístup do administrátorského režimu je možný jen se znalostí hesla.

Enterprise Home Screen je obdobou utility AppCenter známé z terminálů s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile.

Pro ukázku fungování Enterprise Home Screen (EHS) na zařízeních Zebra Android můžete využít následující demo, ke kterému budete potřebovat kromě vlastního mobilního zařízení pouze nakonfigurované připojení do internetu s povolenou FTP komunikací na portu 21:

 • Připojte Vaše zařízení do internetu nejlépe pomocí Wi-Fi
 • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client
 • Zvolte Scan Barcodes
 • Sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_install.pdf
 • Při úspěšném připojení dojde k instalaci aplikací Remote Desktop a EHS
 • EHS uzamkne plochu zařízení a vypublikuje 4 ikony: Welcome Video, Readme First!, Remote Desktop Test a Rapid Deployment
 • Přečtete si Readme First!
 • Můžete si vyzkoušet Remote Desktop Test pro připojení ke vzdálenému Windows Serveru 2012 dostupnému přes internet (heslo je K2pass!)
 • Pro vstup do administrátorského režimu EHS zvolte v menu Tools > Admin Login (heslo je symbol)
 • Pro návrat do uživatelského režimu EHS zvolte v menu Tools > Admin Logout
 • Pro odinstalování výše uvedeného dema spusťte Rapid Deployment a sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_uninstall.pdf

Pro konfiguraci zařízení Zebra/Symbol s Androidem pomocí čárových kódů (tzv. staging) jsou v továrním nastavení k dispozici hned 3 aplikace:

 • Rapid Deployment = staging klient spolupracující s FTP serverem, klient pro systémy MSP a AirWatch
 • StageNow (na Androidu KitKat a novějším) = klient stejnojmenného systému od Zebry, který dokáže konfigurovat Android autonomně nebo s využitím FTP serveru
 • MobiControl Stage (na Androidu KitKat a novějším) = klient systému SOTI MobiControl

Pro ukázku fungování konfigurace zařízení Zebra Android pomocí čárových kódů můžete vyzkoušet následující demo, ke kterému budete potřebovat kromě vlastního mobilního zařízení pouze nakonfigurované připojení do internetu s povolenou FTP komunikací na portu 21:

 • Připojte Vaše zařízení do internetu nejlépe pomocí Wi-Fi
 • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client
 • Zvolte Scan Barcodes
 • Sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_install.pdf
 • Při úspěšném připojení dojde k instalaci aplikací Remote Desktop a EHS
 • EHS uzamkne plochu zařízení a vypublikuje 4 ikony: Welcome Video, Readme First!, Remote Desktop Test a Rapid Deployment
 • Přečtete si Readme First!
 • Můžete si vyzkoušet Remote Desktop Test pro připojení ke vzdálenému Windows Serveru 2012 dostupnému přes internet (heslo je K2pass!)
 • Pro odinstalování výše uvedeného dema spusťte Rapid Deployment a sejměte 2D čárový kód resp. všechny 1D kódy z dokumentu RDP_test_uninstall.pdf