Uzamčení zařízení Zebra Android

Lze uzamknout zařízení Zebra s Androidem tak, aby uživatel měl přístup jen k vybraným aplikacím?

Zařízení Zebras Androidem lze uzamknout pomocí volně dostupné utility Enterprise Home Screen tak, že uživatel získá přístup pouze k aplikacím vypublikovaným administrátorem na plochu. Přístup do administrátorského režimu je možný jen se znalostí hesla.

Enterprise Home Screen je obdobou utility AppCenter známé z terminálů Zebra/Motorola s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile.

Pro ukázku fungování Enterprise Home Screen (EHS) na zařízeních Zebra Android můžete využít následující demo, ke kterému budete potřebovat kromě vlastního mobilního zařízení pouze nakonfigurované připojení do internetu s povolenou FTP komunikací na portu 21:

  • Připojte Vaše zařízení do internetu nejlépe pomocí Wi-Fi
  • Spusťte aplikaci StageNow
  • Sejměte 2D čárový kód označený červenou jedničkou resp. všechny očíslované 1D kódy z jednoho z následujících dokumentů dle verze Vašeho Androidu:
  • Při úspěšném připojení dojde k instalaci aplikací Microsoft Remote Desktop, Ivanti Velocity, a Enterprise Home Screen
  • Enterprise Home Screen uzamkne plochu zařízení a vypublikuje 3 ikony: Remote Desktop, Velocity a Calculator
  • Ověřte si, že uživatel má přístupné jenom vybrané aplikace
  • Pro vstup do administrátorského režimu Enterprise Home Screen zvolte v menu Tools > Admin Login (heslo je abcd)
  • Pro návrat do uživatelského režimu Enterprise Home Screen zvolte v menu Tools > Admin Logout
  • Pro odinstalování výše uvedeného dema spusťte StageNow (lze přes nabídku Tools) a sejměte 2D čárový kód označený červenou jedničkou resp. všechny očíslované 1D kódy z dokumentu MSWebDemo_Uninstall.pdf. Dojde k odinstalování aplikací Remote Desktop, Ivanti Velocity a Enterprise Home Screen a zařízení se automaticky restartuje.