"Factory reset" pro zařízení Zebra s WinCE/WM

Tovární nastavení (factory default) mobilních zařízení Zebra/Motorola s Windows CE a Windows Mobile

Mobilní zařízení Zebra/Symbol/Motorola s Windows CE nebo Windows Mobile můžete jednoduše uvést do továrního nastavení (factory default) tímto postupem:

  • Ověřte, že na mobilním zařízení v adresáři \Application je přítomem adresář airbeam s podadresáři _pt a pkg. Tyto adresáře jsou běžně přítomné na všech zařízeních Zebra/Symbol/Motorola. Mohou být i prázdné.
  • Připojte zařízení do internetu pomocí Wi-Fi, ethernetové základny nebo GPRS/3G. Jsou vyžadovány funkční služby DNS a FTP.
  • Spusťte aplikaci Rapid Deployment Client: (Start > Programs > Rapid Deployment Client).
  • Podporuje-li váš snímač čtení 2D kódů, sejměte 2D kód z vytištěného PDF souboru pro příslušný typ zařízení (viz níže) nebo z obrazovky počítače.
  • Podporuje-li váš snímač pouze 1D kód, nasnímejte postupně všechny 1D čárové kódy z PDF souboru pro příslušný typ zařízení (viz níže). Kódy lze snímat v libovolném pořadí, každý kód alespoň jednou.
  • Připojte zařízení k napájení nebo vložte do napájené základny tak, aby nebylo připojeno datovým (USB/RS-232) kabelem k počítači.
  • Vyčkejte na provedení restartu.
  • U zařízení s rezistivním dotykovým displejem znovu nakalibrujte displej.

Factory default pro ES400
Factory default pro MC18 s Windows CE7
Factory default pro MC2180
Factory default pro MC3190 s Windows CE6
Factory default pro MC3190 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC32N0 s Windows CE7
Factory default pro MC55A s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC55N0
Factory default pro MC67

Factory default pro MC70 s Windows Mobile 5.0
Factory default pro MC75A0
Factory default pro MC9090 s Windows Mobile 5.0
Factory default pro MC9190 s Windows CE6
Factory default pro MC9190 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC92N0 s Windows CE7
Factory default pro MC92N0 s Windows Mobile 6.5
Factory default pro MC9590
Factory default pro MC9596
Factory default pro WT41N0