Vzdálená správa

Vlajkovou lodí mezi systémy od společnosti Wavelink je systém Avalanche pro management mobilní zařízení (MDM = Mobile Device Management).

wavelink-avalanche-logoWavelink Avalanche

Wavelink Avalanche je komplexní systém pro management mobilních zařízení. Avalanche usnadňuje a automatizuje úlohy spojené s administrací zařízení v lokálních bezdrátových sítích i ve WWAN a pomáhá zajistit bezpečnost podnikového prostředí. Avalanche rovněž poskytuje nástroje pro profesionální vzdálený helpdesk. Při použití Avalanche dochází k úsporám ročních nákladů ve výši až 60% díky vyšší produktivitě a bezpečnosti síťového prostředí.

RemoteControlRemote Control

Remote Control je volitelný modul pro Wavelink Avalanche umožňující vytvořit administrátorům přesný obraz dění na mobilních zařízeních. Remote Control je řešení určené primárně pro vzdálený helpdesk. Administrátoři mohou snadno podporovat mobilní uživatele kdekoliv v terénu bez toho, aby měli fyzický přístup k zařízením. Remote Control slouží k asistovanému vedení koncových uživatelů při řešení problémů s aplikacemi nebo mobilními zařízeními, tím snižuje čas potřebný k vyřešení a zvyšuje produktivitu práce.
 

CESecureSecurePlus

SecurePlus (dříve CE Secure) je přídavný modul do systému Wavelink Avalanche, který zajišťuje pokročilou autentizaci uživatelů a zabezpečení mobilních zařízení s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile. S modulem SecurePlus mohou administrátoři omezovat přístup k mobilním zařízením, jejich aplikacím a datům. Díky klientovi nahranému v mobilním zařízení může SecurePlus zabezpečit zařízení v případě, že je odcizeno nebo ztraceno. SecurePlus lze snadno konfigurovat z administrátorské konzole Wavelink Avalanche, prostředí zobrazované na mobilní jednotce lze plně přizpůsobit, včetně překladu do češtiny a uživatelské grafiky.