Vzdálená správa

Dlouholetou stálicí mezi MDM systémy dodávanými společností Ivanti Wavelink je Ivanti Avalanche.

wavelink-avalanche-logoIvanti Avalanche

Ivanti Avalanche je komplexní systém pro management mobilních zařízení. Avalanche usnadňuje a automatizuje úlohy spojené s administrací mobilních zařízení a pomáhá zajistit bezpečnost podnikového prostředí. Avalanche rovněž poskytuje nástroje pro profesionální vzdálený helpdesk. Při použití Avalanche dochází k úsporám ročních nákladů ve výši až 60 % díky vyšší produktivitě a bezpečnosti síťového prostředí.

RemoteControlRemote Control

Remote Control je volitelný modul pro Ivanti Avalanche umožňující vytvořit administrátorům přesný obraz dění na mobilních zařízeních. Remote Control je řešení určené primárně pro vzdálený helpdesk. Administrátoři mohou snadno podporovat mobilní uživatele kdekoliv v terénu bez toho, aby měli fyzický přístup k zařízením. Remote Control slouží k asistovanému vedení koncových uživatelů při řešení problémů s aplikacemi nebo mobilními zařízeními, tím snižuje čas potřebný k vyřešení a zvyšuje produktivitu práce.