Terminálové emulace

Terminálové emulace představují jeden z nejčastějších způsobů napojení mobilních zařízení na hostitelské systémy v režimu tenký klient. Emulační programu od Wavelinku se používají na více než 5 miliónech mobilních zařízeních po celém světě. Kromě textově orientovaných emulací 5250, 3270, VT a HP jsou podporovány i emulace webové.

Wavelink Velocity

Wavelink Velocity je terminálový (telnet) klient pro mobilní zařízení s operačním systémem Google Android. Ke klasickému textovému rozhraní přidává i možnost přeformátování obrazovek do uživatelsky přívětivější podoby a tvorby vlastních virtuálních klávesnic.

Wavelink Telnet Client

Wavelink Telnet Client je klientský software pro mobilní zařízení a Windows PC pro terminálové emulace VT, HP, 5250 a 3270. Součástí systému terminálové emulace je komplexní podpora pro konfiguraci zařízení a údržbu připojení k hostitelským systémům. Terminálové emulace od Wavelinku zaujímají na průmyslových mobilních zařízeních vedoucí postavení - na světě se používají na více než 4 miliónech mobilních zařízeních. Unikátní vlastností systémů Wavelink Telnet je integrovaná podpora vstupu dat ze snímače čárových kódů, čtečky RFID, čtečky magnetických karet, dotykového displeje nebo hlasu.
 

Wavelink ConnectPro

Wavelink ConnectPro je softwarové řešení pro zajištění zachování připojení k hostiteli (session persistence) pro terminálové emulace od Wavelinku. Wavelink ConnectPro pracuje mezi Wavelink Telnet klientem a hostitelským serverem a zajišťuje trvalé připojení klientů k hostiteli. To je podstatné v prostředích se špatnou kvalitou pokrytí RF signálu nebo obecně tam, kde mobilní jednotka musí udržet konektivitu k hostiteli za všech okolností (včetně výměny baterie, uspání či restartu zařízení apod.).

Screen Reformatter

Screen Reformatter je utilita dodávaná s programy Wavelink Telnet (kromě předlicencovaných verzí) umožňující zachytit obrazovky zobrazované telnetovým klientem a změnit jejich formátování. Lze tak zajistit vytvoření modifikovaných obrazovek s vylepšeným rozhraním a s lepší přehledností pro uživatele. Screen Reformatter umožňuje z obrazovek odstranit nepotřebné informace a naopak důležité údaje zvýraznit odlišnou barvou, jinou velikostí písma nebo na odlišné pozici obrazovky. Zároveň je možné podle potřeby přidat další texty a funkce včetně podpory hlasu (převod textu do hlasové podoby případně obráceně převod hlasu do klávesnicových vstupů).

Industrial Browser

Wavelink Industrial Browser je průmyslový webový prohlížeč pro mobilní zařízení, který pomáhá odstranit řadu nedostatků, s nimiž se můžete setkat při použití prohlížečů dodávaných se zařízeními.
Wavelink Industrial Browser umožňuje snadnou integraci čárových kódů a RFID tak, že tyto technologie lze efektivně používat i ve webových aplikacích. Jeho unikátní vlastnosti zvyšují produktivitu práce mobilních pracovníků, minimalizují potřebu technické podpory a přitom umožňují snadný přechod od tradičních terminálových emulací k dnešním webovým aplikacím.
 

Wavelink VelocityCE

Wavelink VelocityCE je internetový prohlížeč pro průmyslové mobilní terminály s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile. Navazuje na úspěch programu Wavelink Industrial Browser a rozšiřuje jeho možnosti o uchování aktivní relace (connection persistence). VelocityCE je podporován na celé řadě typů mobilních terminálů. Stejně jako ostatní emulační produkty od Wavelinku v sobě integruje podporu snímačů čárových kódů a RFID čteček.