Wavelink ConnectPro

Wavelink ConnectPro je softwarové řešení pro zajištění zachování připojení k hostiteli (session persistence) u terminálových emulací od Wavelinku. Wavelink ConnectPro pracuje mezi Wavelink Telnet klientem a hostitelským serverem a zajišťuje trvalé připojení klientů k hostiteli. To je podstatné v prostředích se špatnou kvalitou pokrytí RF signálu nebo obecně tam, kde mobilní jednotka musí udržet konektivitu k hostiteli za všech okolností (včetně výměny baterie, uspání či restartu zařízení apod.).

Wavelink ConnectPro (TermProxy)

Vlastnosti Wavelink ConnectPro

Zachování připojení

Wavelink ConnectPro eliminuje ztrátu informací způsobenou ztrátou konektivity k hostitelskému serveru vlivem chyby. Chybou může být například ztráta Wi-Fi signálu, uspání zařízení, restart, výměna baterie apod. Po obnovení konektivity k hostiteli ConnectPro obnoví připojení do stavu před výpadkem. Systém ConnectPro je schopen zabezpečit zachování připojení k hostiteli pro tisíce mobilních zařízení.

Eliminace výpadku

Pro případ výpadku Wavelink ConnectPro serveru je možné nadefinovat až 3 různé ConnectPro servery, které mohou mobilní zařízení využívat. V případě poruchy prvního serveru se mobilní jednotky zkusí připojit pomocí druhého resp. třetího ConnectPro serveru. Při výpadku ConnectPro serveru lze rovněž použít klasické přímé připojení k hostiteli.

Zabezpeční komunikace

Wavelink ConnectPro používá šifrování SSL/TLS pro komunikaci mezi klientem a ConnectPro serverem. Pro komunikaci mezi ConnectPro serverem a hostitelem je podprováno šifrování SSH. V případě, že administrátor požaduje změnu nastavení šifrování, Wavelink ConnectPro umožňuje vytvoření zákaznických parametrů zabezpečení.

Administrace

Administrátor má k dispozici řadu nastavení, jimiž může ovlivňovat chování systému Wavelink ConnectPro. Lze definovat, kdo k jakému serveru má oprávnění se připojovat, sledovat délku připojení, sledovat IP adresy a porty aktivních připojení aj. Administrátor rovněž vidí celkový počet aktivních klientů/připojení pro určitou proxy službu a celkový počet připojení přes tuto službu od posledního restartu serveru.

Jednoduché ovládání

Wavelink ConnectPro se administruje pomocí webového rozhraní. Administrátor může provádět násilné odpojení připojení, pozastavit proxy službu, vytvořit více proxy služeb, nakonfigurovat více hostitelů a nastavit automatické restarty ConnectPro serveru.
Zabezpečení webového administračního rozhraní lze zvýšit použitím SSL/TLS komunikace a povolením přístupu jenom z určitého síťového segmentu nebo specifické stanice.

Zachytávání dat

Pomocí Wavelink ConnectPro lze zachytávat telnetový provoz mezi Telnet klientem a hostitelem. Data jsou zapisována do souboru, který je možné prohlížet prostřednictvím webového rozhraní ConnectPro. Systém rovněž podporuje několik úrovní logování.