Wavelink Speakeasy

Výhody nasazení hlasových technologií jsou nepopiratelné. S Wavelink Speakeasy se navíc nemusíte bát zdlouhavé a nákladné implementace. Speakeasy přináší kvalitní a 100% klientské hlasové technologie se snadnou integrací do existujících aplikací.

Průzkumy prokázaly, že použití hlasových technologií poskytuje minimálně 99% přesnost a zvýšení produktivity práce o 10% při zadávání dat a vychystávání zboží. Hlas lze použít nejen v tradičních aplikacích jako je hlasové vychystávání, ale dokáže zlepšit obchodní procesy i mimo podnik při mobilních kontrolách, službách v terénu apod.

Schéma fungování systému Wavelink Speakeasy

Tradiční hlasová řešení obvykle vyžadují úpravy aplikací, použití samostatného serveru i specializovaných mobilních hlasových zařízení. Oproti tomu Wavelink Speakeasy umožňuje přidat podporu hlasu do existujících terminálových a webových emulací. Není přitom nijak potřeba modifikovat nebo nahrazovat hostitelskou aplikaci a pořizovat speciální server. Pomocí nástrojů dostupných v telnetových a webových klientech od Wavelinku je možné optimalizovat Speakeasy pro použití s nejrůznějšími mobilními zařízeními s podporou zvuku. Speakeasy dokáže zohlednit specifické uživatelské prostředí, výslovnost, dialekt a okolní hluk. Zaškolení obsluhy pro používání systému je proto snadné.

Vlastnosti Wavelink Speakeasy

Zpracování hlasu na mobilním klientovi

Veškeré zpracování hlasu se 100% odehrává na klientovi. Nedochází tak ke zvýšení zátěže bezdrátové sítě. Infrastrukturu není potřeba posilovat.

Řešení bez hlasového serveru

Speakeasy nevyžaduje žádný hlasový server. Nejsou potřeba ani žádné modifikace serverové hostitelské aplikace. Podpora hlasu do terminálových emulací je implementována prostřednictvím klientských skriptů spouštěných na mobilních zařízeních.

Nezávislost na mluvčím

Speakeasy používá osvědčený modul pro rozpoznávání řeči od společnosti Nuance a eliminuje tak nutnost používání hlasových profilů.

Přizpůsobení konkrétním požadavkům

Skriptovací nástroje od Wavelinku umožňují převádět do mluvené řeči texty zobrazované na displeji mobilního zařízení nebo zadané fráze. V rámci přizpůsobení danému prostředí lze použít různé slovníky, podporu různých řečí (včetně češtiny) a hlasů.

Uchování připojení = Session Persistence

S využitím volitelného systému Wavelink ConnectPro (licence zdarma) lze uchovávat otevřená připojení i při výpadku RF signálu, při restartech mobilních zařízení, výměně baterií apod. Konektivitu k terminálovému serveru zajišťuje Wavelink ConnectPro, který po opětovném připojení mobilního zařízení vrací terminálovou emulaci do stejného stavu jako před výpadkem.

Hlasové technologie ve skladuPodpora mnoha jazyků

Speakeasy zahrnuje podporu mnoha jazyků, u některých včetně dialektů. Podporován je jak převod textu do řeči (text-to-speech) tak i převod řeči do textu (speech-to-text). Podpora různých jazyků nemusí mít vazbu na jazyk, v němž se zobrazuje aplikace.
 

Rychlá vzdálená instalace pomocí Wavelink Avalanche

Nezbytné podpůrné moduly, stejně tak jako slovníky a skripty lze do mobilních zařízení hromadně a vzdáleně instalovat pomocí systému Wavelink Avalanche. Administrátoři také mohou z jednoho místa spravovat volitelné hlasové profily a posílat je na konkrétní zařízení dle potřeby.

Integrace do terminálových emulací Wavelink Telnet a do prohlížeče Wavelink Industrial Browser

Podpora pro převod textu do řeči a řeči do textu je dostupná jak pro textově orientované terminálové emulace od Wavelinku tak i pro průmyslový prohlížeč Wavelink Industrial Browser.

Změna formátování obrazovek = Screen Reformatter

Funkce změny formátování obrazovek zahrnuje možnost snadného přidání podpory hlasu do existujících telnetových emulací. Administrátor může nastavit gramatiku a přidat převod textu do řeči nebo řeči do textu přímo v obrazovkách ve WYSIWYG editoru.

Skripty pro podporu hlasu

Editor pro vytváření skriptů obsahuje sadu funkcí pro převod textu do řeči a řeči do textu. Skripty, stejně tak jako zpracování hlasu, se vykonávají lokálně na mobilním zařízení a nezatěžují bezdrátovou síť.

Monitoring a diagnostické nástroje

Přes rozhraní terminálové emulace mají administrátoři i uživatelé přístup k monitoringu Speakeasy a k diagnostickým nástrojům. Nástroj pro kalibraci řeči umožňuje optimálně nastavit modul pro převod řeči do textu a přizpůsobit tak systém konkrétnímu hardware i okolnímu prostředí. Ukazatel důvěryhodnosti může uživateli ukazovat v reálném čase přesnost mluveného zadání a umožní mu snadněji diagnostikovat nepříznivé vlivy jako hluk na pozadí. Indikátor na displeji vyznačuje situaci, kdy Speakeasy čeká na hlasový vstup. To umožňuje uživateli se ujistit, že může začít mluvit.

Možnost využití snímače čárových kódůMožnost přizpůsobení konkrétním požadavkům

Kromě podpory hlasu pro jakékoliv pole zobrazené na emulační obrazovce lze Speakeasy využít i pro ovládání spouštění aplikací, navigaci na obrazovce a výběr z menu. Je možné rovněž převádět do řeči zadané textové fráze.

Kombinace různých vstupů dat

Na rozdíl od jiných hlasových řešení vyžadujících specializovaný hardware Speakeasy lze používat na běžných mobilních terminálech, které dovolují využít pro sběr dat i snímače čárových kódů nebo čtečky RFID či magnetických karet. To dodává řešení od Wavelinku velkou míru flexibility.