Implementace a školení MDM

Systémy vzdálené správy (Mobile Device Management, MDM) usnadňují zprovoznění a vlastní provoz většího množství mobilních zařízení v podnikovém prostředí.

mdm logosPodporované MDM systémy

Nabízené služby

Implementace MDM systémů

Před každou implementací systému vzdálené správy je potřeba analyzovat cíle a požadavky na systém vzdálené správy:

 • Požadované parametry serveru v případě on-pemise instalace
 • Typy a počty mobilních zařízení
 • Jakou verzi operačního systému / firmware zařízení mají, je-li je potřeba předem updatovat
 • Jaký je způsob připojování zařízení (Wi-Fi, mobilní data, Ethernet, USB)
 • Jak se bude provádět úvodní konfigurace zařízení, tj. enrollment
 • Jaké budou instalované aplikace a způsob jejich aktualizace
 • Použití vzdáleného ovládání (Remote Control) a zamykání zařízení (Lockdown)

V rámci implementace systému vzdálené správy (MDM) dojde k nainstalování vlastního MDM systému včetně přípravy databáze pro ukládání dat. Systém je pak nastaven tak, aby splňoval očekávání zákazníka. Implementace systému vzdálené správy obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Nainstalování systému vzdálené správy na fyzický nebo virtuální stroj zákazníka
 • Nastavení přístupu do databáze, event. nainstalování nové databáze
 • Přípravu softwarových balíčků a nastavení pro požadované typy mobilních zařízení
 • Vytvoření jednoduchého postupu pro enrollment zařízení
 • Testování funkčnosti
 • Vytvoření dokumentace o provedené instalaci a konfiguraci
 • Produkční používání

Školení a podpora

Po implementaci MDM systému bývá dobrým zvykem vyškolit alespoň jednoho administrátora zákazníka pro základní práci se systémem. Takové školení zabere obvykle několik málo hodin. Je ovšem možné zorganizovat i detailní školení v rozsahu 1-3 dnů, při němž budou administrátoři zasvěceni do podrobností konfigurace MDM systému.

Hlavní přínosy použití MDM systémů v podnikovém prostředí

 • Inventarizace majetku
 • Centrálně řízená distribuce aplikací, firmware, aktualizací a nastavení
 • Možnost jednoduše a rychle uvést do provozu nová zařízení a zařízení vrácená z opravy
 • Vzdálené ovládání mobilních zařízení (Remote Control)
 • Bezpečnost: uzamčení displeje s uživatelským přístupem pouze k vybrané množině pracovních aplikací, antivirová kontrola, vynucení bezpečnostních nastavení atd.