Wavelink Avalanche

Wavelink Avalanche je komplexní systém pro management mobilních zařízení. Avalanche usnadňuje a automatizuje úlohy spojené s administrací zařízení v lokálních bezdrátových sítích i ve WWAN a pomáhá zajistit bezpečnost podnikového prostředí. Avalanche rovněž poskytuje nástroje pro profesionální vzdálený helpdesk.

Schéma fungování Wavelink Avalanche

 

V podnicích, kde se používají mobilní zařízení, je efektivní správa mobilních zařízení nezbytnou samozřejmostí. A stejně jako dochází k růstu bezdrátového ekosystému, roste i počet mobilních zařízení. Proto je pro firmy důležité spravovat tato zařízení efektivně a bezpečně se snahou o docílení snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Wavelink Avalanche umožňuje spravovat všechna podniková mobilní zařízení z jediné administrační konzole. Systém přitom není vázán na určitého výrobce hardware, ale podporuje zařízení všech významných značek. Řešení od Wavelinku používá 9 z 10 globálních firem v oblasti retailu, celosvětově pak více než 15 000 společností a 6 miliónů zařízení.

Velkou předností Avalanche je jeho integrace s ostatními produkty společnosti Wavelink Corporation.

Wavelink Avalanche je aktuálně nabízen v těchto verzích:

 • Avalanche 5.3 Site Edition - pro správu průmyslových mobilních zařízení (Windows, CE, WM), využívá jediný distribuovaný server
 • Avalanche 5.3 Mobility Center - pro správu průmyslových mobilních zařízení (Windows, CE, WM) v distribuované architektuře (podpora více distribuovaných serverů) a Wi-Fi infrastruktury (*)
 • Avalanche 6 - pro správu průmyslových mobilních zařízení (Windows, CE, WM) a chytrých telefonů a tabletů (Android, iOS, WP)

(*) Podpora správy Wi-Fi infrastruktury v rámci Avalanche 5.3 MC skončila k 31.5.2016.

Vlastnosti Wavelink Avalanche

Management software a konfigurací

Distribuce software a řízení verzí

Avalanche šetří čas a peníze při správě zařízení. Mobilní klient, tzv. Avalanche Enabler, je již předinstalován na mobilních terminálech řady výrobců. Zprovoznění vzdálené správy tak může být významně automatizováno - mobilní zařízení může Avalanche server automaticky najít a začít instalovat software. Avalanche podporuje práci se s profily a skupinami, které umožňují definovat konkrétní konfiguraci pro nová zařízení splňující určitá kritéria. Není tak potřeba konfigurovat každé nové zařízení specificky a manuálně.

Nastavení jednotek vybalených z krabice

Díky utilitě Scan-to-Configure může být úvodní konfigurace provedena pomocí zabezpečených konfiguračních čárových kódů vygenerovaných přes administrační rozhraní. Tímto způsobem mohou být nastavena jak zařízení nová tak již spravovaná, která potřebují zavést nová nastavení. Scan-to-Configure tak přispívá k významné redukci času potřebného pro uvedení nových zařízení do chodu.

Použití profilů

Síťová nastavení i software se sdružují do profilů, které se aplikují na skupiny zařízení podle definovatelných kritérií.

Administrace mobilních zařízení přes WLAN i WWAN

Avalanche poskytuje podporu pro mobilní zařízení bez ohledu na to, jestli jsou připojena přes lokální Wi-Fi síť nebo WWAN, tj. GPRS nebo 3G síť. Podporován je rovněž přechod mobilních zařízení mezi sítěmi. Pro management zařízení přes WWAN napomáhá řada vlastností: nastavení parametrů připojení k operátorovi jako APN, nastavení časové zóny, uživatelských atributů aj. U zařízení v režimu spánku podporujících příjem SMS lze vynutit konektivitu k systému (a tedy i případný update) zasláním SMS. Avalanche rovněž poskytuje možnost trvalé konektivity mezi mobilním zařízením a serverem pro situace, kdy je takové připojení vyžadováno.

Plánovač úkolů

Pomocí integrovaného plánovače úloh Avalanche automatizuje distribuci balíčků software, firmware a konfigurací i další úkoly tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení sítě, resp. aby potřebný obsah se dostal tam, kam má.

Bezpečnost

Pokročilé bezpečnostní vlastnosti

Avalanche podporuje všechny standardně používané šifrovací a autentizační protokoly jako WEP (včetně rotace klíčů), WPA-TKIP, WPA2 s AES-CCMP a autentizace 802.1X jako LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-TTLS a EAP-TLS. Při využití Avalanche mají podniky další nástroj pro management a monitoring bezpečnosti v rámci celého bezdrátového ekosystému. Administrátoři mohou pomocí Avalanche spravovat certifikáty na mobilních zařízeních a vzdáleně zařízení zamykat. Práva uživatelů s přístupem k management konzoli jsou definována rolemi a lze je navázat na Active Directory.

Automatická ochrana a šifrování dat na mobilních zařízeních

Pomocí Avalanche lze lépe ochránit zařízení a data při pohybu mimo signál podnikové Wi-Fi sítě. Lze definovat politiky pro šifrování nebo mazání souborů i adresářů, které se uplatní např. při ztrátě kontaktu se serverem. To pomáhá ochraně podnikového prostředí při ztrátě nebo krádeži mobilního zařízení. Pomocí Avalanche lze rovněž omezit přístup uživatelů k funkcím nastavení zařízení a spouštění neuatorizovaných aplikací.

Helpdesk pro mobilní uživatele

Vzdálená podpora pomocí Wavelink AvalanchePokročilé nástroje pro helpdesk

Administrátor se může prostřednictvím Avalanche Remote Control vzdáleně připojit na mobilní zařízení a diagnostikovat a řešit problémy s aplikacemi nebo nastaveními zařízení. Může rovněž jednoduše a názorně navést uživatele, co a jak má dělat. Administrátor má v podstatě stejné možnosti, jako kdyby měl mobilní zařízení v ruce. Remote Control přispívá k efektivnějšímu využití mobilních zařízení a zvýšení produktivity uživatelů.

Zasílání zpráv oběma směry

Avalanche nabízí možnost obousměrného zasílání textových zpráv mezi konzolí a jedním nebo více mobilními zařízeními. Administrátor má k dispozici historii zpráv i možnost opakovaného zaslání zprávy. Uživatelé mobilních jednotek mohou na zprávy odpovídat a vést textovou diskusi s operátorem konzole.

Flexibilní architektura

Pokročila hybridní architektura

Architektura Avalanche minimalizuje zátěž LAN, WAN i WWAN a umožňuje optimalizovat síťové zdroje. Služby mohou být spuštěny centrálně na jediném serveru anebo na více tzv. distribuovaných serverech na pobočkách v souladu se síťovou topologií. U mobilních klientů lze zajistit automatické nastavení podle šířky pásma.

Management uživatelů

Avalanche umožňuje vytvořit uživatelské profily, které povolují uživatelům přístup pouze k těm částem hierarchické struktury systému, kam mají mít přístup. Ostatní části jsou pro ně neviditelné. Administrátor může přidělit práva a provilegia uživateli nebo skupině uživatelů, definovat, jakou úroveň přístupu mají a jaké operace jsou oprávněni provádět z konzole. 

Podpora pro zařízení nejrůznějších výrobců

Avalanche lze použít pro správu zařízení všech předních dodavatelů, včetně Zebra (Motorola/Symbol), Intermec nebo Datalogic; systém není svázán s jedním konkrétním výrobcem hardware. Avalanche podporuje mobilní zařízení s operačními systémy Windows CE, Windows Mobile, Windows 2000/XP (včetně XP Embedded), Android, iOS, Palm ale i stará zařízení s operačním systémem DOS, mobilní tiskárny, čtečky čárových kódů a čtečky RFID.

Lokalizační služby

S využitím Avalanche má administrátor přehled, kde a jak se které zařízení nachází a používá. Lze využít lokalizační služby na bázi GPS. Avalanche eviduje, kde se zařízení vyskytovalo (historie polohy), resp. kde bylo, když bylo naposledy funkční. Došlo-li ke ztrátě nebo odcizení mobilního zařízení, pomůže Avalanche lokalizovat zařízení do úrovně ulic ve městech bez ohledu na umístění na Zemi. U zařízení na mapě je společně s jeho jménem zobrazena zeměpisná šířka a délka a rychlost pohybu. U zařízení vybavených datovým připojením GPRS/EDGE/3G umožňuje Avalanche sledovat přibližnou polohu na základě informací ze základnových stanic mobilních telefonů, což je užitečné, pokud se zařízení nachází mimo signál GPS. Pomocí funkcí geofencingu je možné definovat oblasti, v nichž se očekává pohyb daného zařízení. Při opuštění vymezené oblasti je generována výstraha.

Webová konzole

Administrace Avalanche se provádí prostřednictvím webového rozhraní. Ve verzích 5.x je k dispozici i samostatná konzole pro Windows. Při použití webové konzole není potřeba instalovat žádný klientký software - webová konzole je přístupná z libovolného prohlížeče. Webová konzole se vyznačuje přehledným uspořádáním ovládacích a vizuálních komponent, možností lokalizace zařízení na online mapách, možností práce s mapami Wi-Fi pokrytí a integrovaným reportingem.

Webová konzole Wavelink Avalanche

 

Výkon a statistiky

Statistiky a zákaznické sestavy

Avalanche obsahuje celou řadu předdefinovaných a uživatelsky definovatelných sestav, které přispívají k jednoduššímu auditu stavu a provozu zařízení. Předdefinované sestavy pokrývají mimo jiné aktivitu mobilních zařízení, seznam instalovaného software, seznam zařízení a jejich konfigurací (inventura).

Omezení šířky pásma

Administrátor může omezit šířku pásma potřebného pro Avalanche v rámci podniku. Šířku pásma lze nastavit pro určité části dne, lze rovněž definovat, kdy balíčky software nesmějí být přenášeny, aby nezahlcovaly síť. Administrátoři mohou rovněž provádět update zařízení jednotlivě na vyžádání.

Výstrahy (alerts)

Avalanche průběžně informuje administrátora o událostech prostřednictvím výstrah (alerts). Výstrahy se mohou týkat bezpečnostních hrozeb, nedostatku nebo chyb systémových prostředků aj. Výstrahy lze defonovat dle potřeby prostřednictvím samostatných profilů. Lze je rovněž navázat na e-mailové notifikace nebo na nadřízený management systém jako Tivoli, HP OpenView nebo CA Unicenter.

Jak Wavelink Avalanche funguje

 • Základem systému Wavelink Avalanche je Enterprise Server  (eServer) - služba, která se nainstaluje na serverový počítač s Windows OS.
 • Pro zavádění software a komunikaci s mobilními jednotkami se používají tzv. Distributed Servery (dServery). Enterprise Server na dServery nahrává softwarové balíčky určené instalaci pro mobilních zařízeních a naopak mobilní zařízení reportují svůj stav do eServeru prostřednictvím dServerů.
 • Do mobilních jednotek se zavádí Avalanche Enabler, který zajišťuje komunikaci s dServerem. Enabler funguje současně i jako náhrada desktopu, z něhož má uživatel mobilní jednotku přístup jen k autorizovaným (nainstalovaným) aplikacím.
 • Podmínkou pro fungování komunikace mezi dServerem a mobilními jednotkami je L3 konektivita přes WLAN nebo WWAN.
 • Administrátor konfiguruje systém prostřednictvím Windows Java GUI (samostatná aplikace, pouze Avalanche 5.x) anebo webového rozhraní (Avalanche 5.x i 6.x).

Co je k provozování Wavelink Avalanche potřeba

 • Fyzický nebo virtuální server s operačním systémem Windows Server splňující minimální systémové požadavky
 • Databáze Postgre nebo Microsoft SQL: Postgre se instaluje automaticky s Avalanchem 5.x, Avalanche 6.x používá Microsoft SQL
 • Licence Avalanche: k dispozici jsou licence pro mobilní jednotky, Remote Control (vzdálená plocha), SecurePlus (vzdálené uzamykání mobilních zařízení). Licence nejsou vázané na HW mobilních jednotek. V případě, že mobilní jednotka licenci uvolní, je tato licence použitelná pro jiné zařízení.
 • Alespoň jeden Distributed Server (dServer), pro mobilní jednotky. Distributed Server může běžet na stejném stroji jako Wavelink Avalanche nebo kdekoliv jinde v rámci podniku.
 • Implementační práce anebo dostatečné množství času na seznámení s problematikou a filozofií systému. Výsledkem implementace je systém, který můžete používat v produkčním prostředí.