Remote Control

Remote Control je volitelný modul pro Ivanti Avalanche umožňující vytvořit administrátorům přesný obraz dění na mobilních zařízeních. Remote Control je řešení určené primárně pro vzdálený helpdesk. Administrátoři mohou snadno podporovat mobilní uživatele kdekoliv v terénu bez toho, aby měli fyzický přístup k zařízením. Remote Control slouží k asistovanému vedení koncových uživatelů při řešení problémů s aplikacemi nebo mobilními zařízeními, tím snižuje čas potřebný k vyřešení a zvyšuje produktivitu práce.

Statistiky ukazují, že 30 až 40 % zařízení zasílaných do opravy ve skutečnosti nemá žádné vady a problémem je pouze nesprávná konfigurace nebo nedostatečně nabitá baterie. Při použití Remote Control se zařízení zasílají do opravy méně často a zároveň se snižuje čas, kdy uživatel zařízení nemůže používat.
Avalanche Remote Control se s výhodou využívá pro pilotní instalace nových projektů, kdy uživatelé potřebují častěji pomoci s ovládáním. Remote Control zahrnuje možnost zaznamenání posloupnosti stisků kláves a akcí na dotykové obrazovce a jejich pozdější přehrání pro vykonání určitých obvyklých akcí. Podporován je rovněž současný přístup více vzdálených uživatelů k jednomu mobilnímu zařízení. Součástí řešení je i plný vzdálený přístup k registrům a souborovému systému mobilního zařízení.
Remote Control lze používat jak v lokálních Wi-Fi sítích, tak i přes mobilní data.

Ivanti Avalanche Remote Control

Vlastnosti Remote Control

Administrátor vidí to samé, co uživatel mobilního zařízení

Avalanche Remote Control umožňuje administrátorovi plný přístup na mobilní zařízení. Vidí přesně to, co se odehrává na vzdáleném displeji.

Skriptování

Remote Control umožňuje nahrát posloupnosti stisků kláves a dotyků na displej a později je přehrávat na zvoleném zařízení.

Rychlé zobrazení a optimalizace pro připojení

Obnovování zobrazení v Remote Control je nastavitelné až na 18 rámců za sekundu a umožňuje tak přizpůsobit systém rychlosti připojení. Další možnosti přináší komprese přenášených obrazů v reálném čase a možnost nastavit barevnou hloubku. To je výhodné zejména při pomalejší konektivitě přes mobilní data. Pro jednotlivé typy připojení lze nadefinovat časové limity pro různé velikosti latencí.

Intuitivní souborový manažer

Souborový manažer obsažený v Remote Control umožňuje snadné procházení hierarchické struktury adresářů v mobilním zařízení, přidávání, mazání a přejmenování souborů i složek. Podporuje rovněž operace drag-and-drop.

Vzdálené restarty

S pomocí Remote Control lze mobilní zařízení vzdáleně restartovat nebo uvést do režimu spánku. Administrátor má rovněž přístupný správce spuštěných procesů včetně možnosti procesy vzdáleně ukončovat.

Logování a funkční vzhledy

Z konzole je přístupný log vzdálených přístupů na mobilní zařízení. Nastavitelné grafické rozhraní umožňuje přizpůsobit vzhled vzdálené plochy pomocí "skinů" k zařízením různých výrobců. Vzdálená práce administrátora je pak stejná, jako kdyby měl zařízení fyzicky v ruce. Remote Control obsahuje též Keymap editor pro vytváření a editaci vlastních plně funkčních skinů.

Integrace do Ivanti Avalanche

Systém Remote Control je plně integrovaný do systému vzdálené správy Ivanti Avalanche a umožňuje přímý přístup ke svým jednotlivým funkcím přímo z konzole Avalanche.

Stav mobilního zařízení

Avalanche Remote Control poskytuje informace o aktuálním stavu mobilního zařízení. Administrátor může ověřit aktuální stav paměti, halvní i záložní baterie, verze operačního systému atd.

Podpora různých platforem

Avalanche Remote Control lze využít na širokém spektru zařízení od různých výrobců. Podporovány jsou platformy Windows CE, Windows Mobile, Windows Desktop i Android.