SOTI XSight

soti xsight logo

Soti XSight je systém pro diagnostiku mobilních zařízení spojený s tiketovacím incident management systémem pro podporu mobilních uživatelů (dříve Soti Assist).

Diagnostika mobilních zařízení - operační inteligence

Tzv. operační inteligence obsahuje řadu výkonných nástrojů pro analýzu dat z mobilních zařízení.

Zde je jejich základní popis:

 • Analýza stavu a životnosti baterií (Battery Dashboards). Na základě dat o počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů, teploty a dalších údajů dokáže nástroj Smart Battery Dashboard  předvídat, kdy dojde k selhání baterie a doporučí proaktivně její výměnu. Mobilní zařízení se tak nestanou nefunkční z důvodu vadných baterií. Odhalit lze i baterir, které nevydrží celou pracovní směnu. Funkce je aktuálně podporována na bateriích PowerPrecision a PowerPrecision+ od Zebry a na vybraných modelech zařízení Panasonic a Bluebird. Další typy zařízení budou přidány v blízké budoucnosti.
 • Analýza využívání aplikací (App Dashboards). Zobrazí aplikace, které využívají nejvíce dat, nejvíce vybíjejí baterii nebo spotřebovávají úložiště. Mohou pomoci odhalit aplikace, které jsou nezbytné a které naopak lze odstranit.
 • Analýza mobilního pokrytí (Cellular Coverage Dashboards). Zobrazí tzv. tepelné mapy síly mobilního signálu, na jejichž základě lze zjistit, zda pokrytí signálem je dostatečně kvalitní.
 • Vytváření vlastních seznamů sledovaných zařízení (watchlist), které dovolují upozornit správce na porušení nadefinovaných podmínek

soti xsight operational intelligence small

Nástroje pro Incident management

 • Integrovaný tiketovací systém umožňuje vzdáleně dokumentovat problémy mobilních zařízení/uživatelů, a to pomocí snímků obrazovky, videozáznamů a celkových snapshotů zařízení, které se ukládají přímo k tiketu.
 • Vzdálené ovládání zařízení umožňuje vizualizaci obrazovky i jeho plné ovládání zařízení jako byste jej měli v rukou.
 • Kreslení na obrazovce vzdáleného zařízení pro ilustraci řešení uživateli mobilního zařízení.
 • Nahrávání obrazu a zvuku vzdáleného zařízení během relace podpory, aby došlo k přesnému zadokumentování problému a pochopení, jak ovlivňuje činnost uživatele. Tyto informace lze připojit k tiketu a sdílet s ostatními pracovníky podpory.
 • Nahrávání a stahování vzdálených souborů a složek, stahování logů OS pro získání co nejvíce údajů pro řešení a opravu chyb

Soti Xsight je nadstavbou EMM systému Soti MobiControl a může být provozován buď na vlastním serveru (on-premise) nebo v cloudu. Uživatelské rozhraní je dostupné v některém z podporovaných prohlížečů.

Systémové požadavky

 • Soti MobiControl 14.0 nebo vyšší
 • Google Chrome nebo Mozilla Firefox
 • Operační systém Microsoft Windows 2012, 2016 nebo 2019
 • Databáze: Microsoft SQL Server 2016, 2017 nebo 2019
 • Processor: 2 GHz nebo rychlejší
 • Paměť RAM: 4 GB nebo více
 • Místo na disku: 200 MB (=minimum potřebné pro instalaci)