SOTI Connect

soti connect logo

SOTI Connect je systém pro komplexní správu IoT zařízení, především mobilních a průmyslových tiskáren po celou dobu jejich životního cyklu. Zjednodušeně by se dalo říct, že tím, čím je Soti MobiControl pro mobilní terminály a telefony, je Soti Connect pro tiskárny.

soti connect web interface

Hlavní výhody systému Soti Connect

 • Enterprise management zařízení
  • Správa různých modelů tiskáren od různých výrobců ze stejného místa prostřednictvím jednotného rozhraní
  • Nachází-li se v systému směsice tiskáren různých výrobců, není potřeba instalovat různé proprietární management systémy
  • Podpora tiskáren Zebra, Honeywell, Sato, Brother, Epson, Toshiba a dalších
 • Snížení nákladů na počáteční uvedení zařízení do provozu a jejich konfiguraci
  • Možnost odeslat tiskárny přímo do cílových umístění, kde dojde po jejich připojení k síti k automatickému připojení k systému Soti Connect, zavedení konfigurací a souborů a namapování do skupin
  • Snížení doby potřebné pro nastavení tiskáren a eliminace lidských chyb
 • Snížení nákladů na údržbu a opravy
  • Proaktivní a vzdálený monitoring potenciálních problémů dříve, než se plně projeví
  • Redukce potřeby nákladné manuální kontroly tiskáren
 • Efektivní inventarizace
  • Přehled o vlastněných tiskárnách, jejich umístění, parametrech a stav, včetně úrovně nabití baterie, tiskové rychlosti, teploty tiskové hlavy, využití paměti aj. prostřednictvím webového rozhraní podobného systému Soti MobiControl
  • Přizpůsobitelná záložka Vizualizace pro prohlížení historických údajů (stav, využití, zdraví tiskové hlavy a baterie, verze firmware, aj.)
  • Automatická detekce a automatické přiřazování tiskáren do skupin na základě fyzické lokace; při změně lokace se rovněž změní jejich skupina
 • Bezpečnost
  • Zabezpečení tiskáren proti neoprávněné konfiguraci, úniku dat a bezpečnostním hrozbám
  • Vzdálená instalace aktualizace aplikací/firmware
  • Změna slabých a nebezpečných hesel pro zabránění neautorizovanému přístupu k tiskárnám
  • Možnost vzdálené instalace Wi-Fi certifikátů

Příklady použití systému Soti Connect

 • Přehled o tiskárnách a jejich správa a řešení problémů v reálném čase
 • Použití automatizovaných akcí a proaktivních upozornění na potenciální problémy, včetně upozornění e-mailem nebo SMS
 • Vzdálená úprava konfigurace tiskáren
 • Vzdálená aktualizace firmware a certifikátů
 • Sběr a export dat o zařízeních pro účely auditu, analýzy a plánování
 • Vzdálené obnovení továrního nastavení (např. při vyřazení tiskárny z provozu)

Systémové požadavky

 • Operační systém Windows 10, Windows Server 2016 nebo Windows Server 2019
  Poznámka: Windows 10 je doporučen pouze pro testovací a neprodukční prostředí.
 • Dvoujádrový procesor s 8 GB paměti RAM.
 • .NET Framework 4.7.2
 • SQL Server 2017, SQL Server 2017 express nebo SQL Server 2019
 • Při použití protokolu MQTT, je nutná instalace MQTT brokeru, např. HiveMQ. Je doporučeno HiveMQ nainstalovat na samostatném počítači.