Rozdíl mezi Dependent a Independent AP

Jaký je rozdíl mezi Dependent a Independent WiNG AP?

Dependent Access Point dokáže šířit signál bezdrátové sítě pouze tehdy, má-li navázanou komunikaci s některým z RF controllerů (Zebra/Motorola RFS4000, RFS6000, RFS7000, NX4500, NX6500, NX9500). Dependent AP má 3-číselné označení: AP621, AP622, AP650. Při výpadku konektivity mezi Dependent AP a RF controllerem nebo při pádu RF controlleru bezdrátová síť přestává fungovat. Z toho důvodu se doporučuje redundantní zapojení RF controllerů. Dependent access pointy se přestaly vyrábět v roce 2015.

Independent Access Point může pracovat zcela autonomně bez jakékoliv závislosti  na RF controlleru. Může však být RF controllerem řízen. Dependent AP má 4-číselné označení: AP-6511, AP-6521, AP-6522, AP-6532, AP-7131. Ceny Independent AP jsou vyšší než ceny Dependent AP.