Tovární hesla Wi-Fi Extreme/Zebra WiNG

Jaké je heslo Extreme WiNG (Zebra/Motorola/Symbol) Wi-Fi controlleru nebo access pointu v továrním nastavení?

Extreme WiNG Wi-Fi komponenty - dříve Zebra a ještě dříve Motorola a Symbol - používali v průběhu času tato přístupová jména a hesla:

  • admin / symbol
  • admin / Symbol
  • admin / superuser
  • admin / motorola
  • admin / admin123

Tovární heslo motorola resp. admin123 na zařízeních s Wi-NG 5 je potřeba při prvním přihlášení změnit.