Programování MT2000

Je možné snímače Symbol MT2000 programovat i jinými prostředky než MCL?

Kromě nástroje MCL Designer for Motorola MT2000 lze pro vývoj aplikací pro snímače Symbol řady MT2000 použít i standardní vývojové nástroje.

Stejně tak jako pro mobilní terminály s operačním systémeme Microsoft Windows CE, lze i pro MT2000 vyvíjet aplikace pomocí standardních nástrojů Microsoft Visual Studio (nejčastěji C#). Při návrhu aplikace je potřeba vzít v úvahu omezenou velikost displeje a také fakt, že símač MT2000 nemá dotykový displej a lze tedy ovládat pouze z klávesnice.