Co je potřeba pro provozování MCL aplikace na MT2000

Co je potřeba pro provozování MCL aplikace na MT2000?

Pro běh aplikace vyvinuté v MCL Designeru je zapotřebí spustit na MT2000 MCL klienta, který interpretuje MCL kód dané aplikace.

Snímače MT2070 mají MCL klienta předinstalovaného i předlicencovaného jako součast továrního vybavení. Kromě vlastní aplikace tedy obvykle není potřeba žádná další MCL licence. Oproti tomu snímače MT2090 mají MCL klienta pouze předinstalovaného, nikoliv však předlicencovaného. Pro běh aplikace je tedy zapotřebí zakoupit i licenci MCL klienta pro každý používaný snímač MT2090.

Pro přenos dat mezi snímačem MT2000 a PC je zapotřebí program MCL Link Lite V3 for MT2000 nebo MCL Link V3. Zatímco prvně jmenovaný program je zdarma a dokáže přenášet data přes omezený počet portů, druhý program je licencovaný a nabízí plnohodnotné možnosti dávkové komunikace mezi MT2000 a PC.