Soti MobiControl verze 2024

soti mobicontrol logo 2V říjnu 2023 uvedla společnost Soti na trh zcela novou verzi EMM systému MobiControl s označením 2024. Ta je nástupcem verze 15.6. Soti se rozhodlo změnit číslování verzí svých produktů tak, aby lépe odráželo čas vydání.

Verze 2024 obsahuje řadu novinek. Patří mezi ně možnost exportovat profily pro platformu Android v jednom systému MobiControl a importovat je do jiného. Toho lze využít k rychlému přenosu profilů mezi prostředími, což snižuje potřebu opakovaného ručního zadávání a snižuje možnost lidské chyby. Součástí exportu jsou veškeré konfigurace (včetně definice obrazovek Lockdown) a seznam balíčků použitých v profilu. Vlastní balíčky je potřeba přenést samostatně.

Další novinkou je přepracování služby MobiControl Search. Nyní se jmenuje Soti Search a přináší vyšší rychlost vyhledávání a indexování a celkově vyšší spolehlivost.

Další součásti uživatelského rozhraní MobiControlu v2024 jsou převedeny do moderního prostředí, a to včetně reportů a pravidel (nově politik) pro synchronizaci souborů, relokaci zařízení, sběr dat aj. Přibyla možnost zobrazení profilů, které jsou přiřazeny určité skupině zařízení. Odpadá tak nutnost křížového odkazování a zdlouhavého procházení profilů a zařízení.

Inovací prostředí je samozřejmě daleko víc. Namátkou uvádím možnost operátorů IN a NOT IN při vyhledávání zařízení, možnost omezit počet zařízení enrollovaných vybranou enrollment politikou, možnost omezit uživatelský přístup k informacím o poloze zařízení a nasbíraným datům na záložkách Location a Collected Data.

MobiControl umožňuje nově poskytování notifikací v reálném čase pro aplikace třetích stran. Využívají se k tomu webhooky aktivované pomocí Soti Signal Policy. Administrátor Soti může definovat různé události a podmínky, kdy k aktivaci dochází. Tyto podmínky mohou pracovat i s objekty Custom Data.

U správy zařízení s Androidem přibyla možnost zobrazit video a obrázky po určité době nečinnosti zařízení (Device Inactivity Profile). To je vhodné zejména pro informační kiosky, na nichž se při nečinnosti zobrazuje video a při ťuknutí na displej se zobrazí zákaznická aplikace příp. nabídka více aplikací. Device Inactivity Profile lze využít i pro zvýšení zabezpečení zařízení, kdy po určité době nečinnosti dojde k vymazání dat aplikace.

MobiControl umožňuje nyní přímo z prostředí web konzole generovat QR kódy pro enrollment zařízení Android Enterprise, což bylo dříve možné jen pomocí nástrojů třetích stran nebo v aplikaci Soti Stage Programmer. Součástí QR kódu může být nastavení Wi-Fi, vybraná systémová nastavení a Enrollment ID/URL.

Při tvorbě zamykacích (Lockdown) obrazovek pro Android zařízení pomocí HTML šablon mohou administrátoři nově používat náhled na obrazovku ve webové konzoli, aniž by bylo nutné každou dílčí úpravu vzhledu testovat na fyzickém zařízení. Náhled rovněž usnadní výběr správné šablony pro konkrétní účel.

Využití tzv. OEMConfigu pro konfiguraci nastavení Androidu se na zařízeních Samsung, Zebra, Honeywell, Panasonic a Datalogic nyní obejde bez nutnosti instalace aplikace OEMConfig z obchodu Google Play. Na zařízení enrollovaných do MobiControlu s podporou Google Play lze aplikovat Soti profil OEMConfig, který nabízí ekvivaletní možnosti jako aplikace.

V rámci Application Run Control lze u Android Enterprise zařízení definovat nejenom blacklisty, ale nově i whitelisty. To umožňuje administrátorům zabránit nechtěnému sdílení důvěrných informací s třetími stranami.

Přiřazení (assignment) Soti profilů lze v MobiControlu v2024 plánovat na definované časové úseky. To je užitečné např. v případě, když je potřeba uzamknout zařízení do kioskového režimu v pracovní době a mimo pracovní dobu kioskový režim deaktivovat.

Zdokonalení zaznamenal i webový prohlížeč Soti Surf a aplikace Soti Settings Manager. Druhá jmenovaná umožňuje například ruční synchronizaci času s NTP serverem nebo ovládání světla telefonu (blesku).

Soti zároveň oznámilo ukončení podpory pro některé staré operační systémy jako Windows XP, Vista a Windows CE 4.2. Self Service Portal bude nadále k dispozici pouze pro uživatele, kteří MobiControl používají společně se Soti XSight.

Více informací o EMM systému Soti MobiControl