Soti MobiControl v15.5

Soti MobiControlSpolečnost Soti uvolnila v nedávné době MobiControl ve verzi 15.5. Pojďme si ve stručnosti představit hlavní novinky a změny.

  • Enrollment Android zařízení byl převeden do nového prostředí. Již se nepoužívají "Add Device Rules", ale "Android Enrollment Policies". Změnil se rovněž způsob generování adres Enrollment URL. Adresy vygenerované v předchozích verzích MC se upgradem nemění, ale jejich funkčnost již nebude dostupná v pozdějších verzích MC. Doporučuje se proto v MC v15.5 vytvořit nové enrollment politiky/URL. V této souvislosti je třeba zmínit i nutnost vytvoření samostatných enrollment politik pro enrollment Androidu Classic a Androidu Enterprise. Na mobilním zařízení je nově v průběhu enrollmentu vyžadován Google Chrome (je třeba na to pamatovat u zařízení s omezenými GMS). Pro zbylé platformy se "Add Device Rules" zatím nadále používají.
  • Pravidla - Rules - byla v uživatelském prostředí přemístěna do "Policies", vyvolané rozhraní je však nadále staré
  • Aplikace instalované přes App Policy se automaticky odinstalují, přestává-li být App Policy na zařízení aplikována
  • Možnost používat "Managed Configs" v App Policies i bez konektivity zařízení na služby Google Play
  • Podpora enrollmentu Android Work Profile bez nutosti instalace Soti agenta (díky nativní podpoře od Google)
  • Možnost podmínečně přiřazovat nebo odebírat přístup k aplikacím Microsoft 365 na zařízeních s Androidem
  • Možnost detailní konfigurace Update Policy u zařízení Windows Modern

Více informací o EMM systému Soti MobiControl