SOTI MobiControl v12

soti logoSOTI uvolnilo novou verzi MDM systému MobiControl s pořadovým číslem 12. Hlavní změnou oproti předchozím verzím je použití profilů pro konfiguraci mobilních zařízení. Profil je kolekce nastavení připravených pro použití pro konkrétního uživatele nebo skupinu zařízení. Využití profilů zpřehledňuje práci se systémem. Přiřazení mobilního zařízení do profilu lze udělat na základě výrobce, modelu, operačního systému, instalovaných aplikací nebo na základě členství přihlášeného uživatele v určité LDAP skupině. Přiřazení/odstranění profilu lze rovněž navázat na časový interval. Výběr profilů lze volitelně delegovat i na uživatele mobilních zařízení prostřednictvím katalogu profilů.

Došlo i ke zdokonalení prvotního přihlášení mobilních zařízení = tzv. enrollment: V jednom Add Device Rule lze mapovat více LDAP skupin na skupiny zařízení, pro zařízení s Android, iOS a WP je k dispozici jednotná přihlašovací URL adresa a enrollment lze omezit pouze na vybrané operační systémy.

Pro konfiguraci nových zařízení (tzv. Out Of Box deployment) slouží utilita MobiControl Stage. Na vybraných zařízeních od Zebry s Windows CE, Windows Mobile i Androidem ji najdete předinstalovanou. MobiControl Stage spolupracuje s FTP nebo HTTP serverem a jeho hlavním úkolem je do mobilního zařízení nainstalovat MobiControl Agenta, který následně začne zajišťovat vlastní MDM funkce na mobilním zařízení.

MobiControl v12 zlepšuje správu zařízení s Windows Phone 8.1 a nově zavádí možnost správy tiskáren Zebra s Wi-Fi nebo ethernetovým rozhraním. Vzdáleně je možné upgradovat firmware, distribuovat konfigurace, fonty, šablony etiket, tisknout testovací etikety, sbírat logy aj. Pro management tiskáren je potřeba:

 1. mít v tiskárně správný firmware
 2. nainstalovat si na Windows PC software SOTI MobiControl Connector

Vybírám i několik dalších novinek s vazbou na MobiControl v12:

 • Ukončení podpory aplikace MobiControl Manager (silný klient pro správu WinCE/WM a Windows desktop).
 • Anonymní přihlášení již není možné. Console vždy vyžaduje přihlášení, defaultní je uživatel Administrator.
 • Zařízení s Pocket PC a Smartphones 2002 s procesory MIPS, SH3, SH4 a eVC3 již nejsou podporována.
 • Komunikace MobiControl Agenta je povinně zabezpečena SSL.
 • Při un-enrollmentu mobilního zařízení lze nastavit jeho automatické smazání z databáze
 • Android zařízení od výrobců BQ, Kyocera a Sony jsou nyní zařazena do Android+ - je tedy pro ně mimo jiné k dispozici Remote Control
 • Na mobilních zařízeních Zebra/Symbol je prostřednictvím Device Feature podporováno:
  • Instalace certifikátů
  • Zakázání hardwarových kláves
  • Zakázání USB mass storage
  • Zakázání USB debugging

Licence k SOTI MobiControl lze pořídit jako trvalé, s 1-měsíční platností pro instalaci na vlastní server nebo 1-měsíční platností pro instalaci na SOTI serveru v cloudu.