Ukončení vybraných typů Wi-Fi AP Motorola/Symbol

K 5.12.2014 bude v EU ukončen oficiální prodej Wi-Fi access pointů Motorola/Symbol AP650, AP-6532, AP-7131N, AP-7161 a AP-7181. K 15.1.2015 budou dále ukončeny access pointy AP621 a AP622.
Znamená to, že Motorola Dependent AP, tj. access pointy, které nemohou fungovat bez některého z RF controllerů, zcela zmizí z nabídky Zebry. Používání RF controllerů v nových implementací Symbol WLAN tak patrně značně poklesne, i když důvody pro nasazení RF controlleru určitě stále existovat budou - mimo jiné:

  • management rozsáhlých WLAN,
  • management WLAN na více pobočkách,
  • větší možnosti zabezpečení (Radius server, integrovaný WIPS).

Náhradní řešení za ukončované access pointy:

  • Doporučenou náhradou za Dependent AP AP621, AP622 a AP650 jsou Independent AP-7522. Kromě pokročilejšího rádia standardu 802.11ac mohou AP-7522 pracovat bez závislosti na RF controlleru. Z AP-7522 lze vytvořit tzv. virtuální controller. Zvolené AP v režimu Virtual Controller kromě vysílání signálu řídí další AP stejného typu v síti ve stejné lokalitě.
  • Za AP-6532 a AP-7131N je doporučenou náhradou AP-7532 - 802.11ac Independent AP s třemi rádii.
  • Za outdoorové access pointy AP-7161 a AP-7181 nabízí Zebra náhradu v podobě AP-8163.

Důležitá je i informace o ukončení tzv. engineering podpory (vývoj nového firmware, podpora AP na RF controllerech apod.) ukončovaných access pointů. U AP621, AP622 a AP-7181 skončí Enginnering support už 14.12.2015, u AP650 a AP-7131 až 15.5.2017. Servisní podpora všech ukončovaných AP bude dostupná do 13.5.2020.