Implementace MDM systémů

mdm logosSystémy vzdálené správy (Mobile Device Management, MDM) usnadňují zprovoznění a vlastní provoz většího množství mobilních zařízení v podnikovém prostředí.

Podporované MDM systémy

Nabízené služby

Hlavní přínosy implementace MDM systému

  • možnost jednoduše a rychle uvést do provozu nová zařízení a zařízení vrácená z opravy
  • centrálně řízená distribuce software, firmware a nastavení
  • inventarizace majetku
  • vzdálené ovládání mobilních zařízení (Remote Control)
  • možnost zamykání, mazání nebo šifrování souborů v mobilních zařízeních