Instalace

Instalace systému Motorola MSPPři instalaci systému vzdálené správy (MDM) dojde nejenom k nainstalování vlastní aplikace a nastavení (případně nové instalaci) databáze pro ukládání dat, ale zejména k nastavení všeho potřebného tak, aby systém fungoval k plné spokojenosti zákazníka.

Instalace systému vzdálené správy zahrnuje následující kroky

  • nainstalování systému vzdálené správy na fyzický nebo virtuální stroj zákazníka
  • nastavení přístupu do databáze, event. nainstalování nové databáze
  • přípravu všech softwarových balíčků a nastavení pro požadované typy mobilních jednotek
  • převod mobilních terminálů pod systém vzdálené správy
  • testování funkčnosti
  • vytvoření dokumentace o provedené instalaci a konfiguraci
  • produkční používání