Implementace MDM systémů

mdm logosSystémy vzdálené správy (Mobile Device Management, MDM) usnadňují zprovoznění a vlastní provoz většího množství mobilních zařízení v podnikovém prostředí.

Podporované MDM systémy

Nabízené služby

Hlavní přínosy použití MDM systémů v podnikovém prostředí

  • možnost jednoduše a rychle uvést do provozu nová zařízení a zařízení vrácená z opravy
  • centrálně řízená distribuce aplikací, firmware, aktualizací a nastavení
  • inventarizace majetku
  • vzdálené ovládání mobilních zařízení (Remote Control)
  • uzamčení displeje s uživatelským přístupem pouze k vybrané množině pracovních aplikací